– Som å kjøre boremaskin i fødestua

Arctic Gold AB tror gruvevirksomhet i Biedjovággi kan bli en realitet allerede i 2015. Men forholdet til reindrifta fortsatt uavklart.

Isak Mathis Triumf, reineier

Reineier Isak Mathis Triumf er redd gruvedrift i Biedjovággi vil få alvorlige konsekvenser for hans næring.

Foto: Skjermdump, NRK

Spørsmålet er om sameksistens er mulig. Reindrifta er skeptisk, men gruveselskapet tror på dialog. I går holdt de et informasjonsmøte for alle som berøres av planene. Administrerende direktør i Arctic Gold, Lars-Åke Claesson mener de er godt i rute, men det gjenstår ytterligere kartlegging av forekomstene.

– Håpet er å finne forekomster som sikrer opp i mot 10 års drift. I tillegg må de ulike tillatelsene i orden, i forhold til plan og bygningsloven, samt mineralloven.

Video Lars-Åke Claesson om Biedjovággi

Lars-Åke Claesson om Biedjovággi

Skeptisk reindrift

Reinbeitedistrikt 30 a - Vestre sone går sterkt i mot ethvert inngrep i tre av de omsøkte feltene. De skriver i et brev til Arctic Gold AB at de har følt seg presset til å inngå en intensjonsavtale for tre andre felt.

Reinbeitedistrikt 34 - Ábborášša er det distriktet som berøres mest av den planlagte aktiviteten. Isak Mathis Triumfs siida har kalvingsland i Biedjovággi-området. For ham betyr en eventuell drift en rasering av livsgrunnlaget.

– Du kan jo selv tenke deg hvordan det er om du kommer med en svær boremaskin inn på fødestua. De sier man skal ha dialog. Likevel har jeg følelsen av at vi likevel har tapt allerede. De er som kolonister.

Hør intervjuet her:

Direktøren medgir at de har et stykke igjen i dialogen med reindrifta.

– Vi er enige om hvordan vi skal snakke sammen, men har ikke kommet i mål når det gjelder hvordan det praktisk kan gjennomføres, om vi kan drive i det samme området.

Ydmykhet viktig

Reindriftsagronom i Vest-Finnmark, Mikkel Ailo Gaup, sier det er viktig med dialog, men at det først og fremst er gruveselskapene som må tilpasse sin virksomhet:

– Gruveselskapene som kommer inn i området må være ydmyke. Det er de som må tilpasse seg reindriftsnæringa, og ikke motsatt.

Lars-Åke Claesson er tildels enig, men samtidig klar:

– Blir det en konflikt mellom de to næringene som ikke lar seg løse, så må myndighetene bestemme hvilken næring som skal ha forrang.

Hør intervjuet her: