NRK Meny
Normal

Reindrifta nekter salg av hytta

Heiskel-Bruvold familie fra Storfjord som eier en hytte ved Gálgojávri i nærheten av finskegrensa vil selge den. Hytta ligger midt i drivingsleia for ledegjerdet tilknytta reingjerdet i området, derfor må hytta flyttes før den selges eller overlates til reindrfta, mener Helligskogen reinbeitedistrikt.

Hytte ved Gálgojávri i Storfjord

Eieren av denne hytta vil selge den, men reindrifta vil flytte hytta eller at den overføres til sin opprinnelse.

Foto: Privat

Heiskel-Bruvold familie vil selge hytta som ligger ved Gálgojávri i Storfjord kommune. De har annonsert salget via finn.no. Men, reinbeitedistriktet i området mener at den bør flyttes før den kan selges eller overføres til sin opprinnelse.

Hinder for reindrifta

Sekretær for Helligskogen reinbeitedistrikt Anna Lisa Båhl har i et brev til Storfjord kommune og Fylkesmannen i Troms påpekt at hytta ligger på drivingsleia for ledegjerdet tilknytta reingjerdet ved Gálgojávri, skriver istorfjord.no.

Hvis hytta skal selges på det åpne markedet, frykter reinbeitedistriktet at framtidig bruk av hytta kan bli til hinder for reindrifta i området.

-Den sperrer allerede nå for inndriving av rein til høstkalvemerking og slaktegjerdet når reinen skal drives fra sørøst til reingjerdet, skriver Anna Lisa Båhl i et brev til Storfjord kommune og Fylkesmannen i Troms.

Tilbakeføres til sin opprinnelse

Anna Lisa Båhl

Sekretær i Helligskogen reinbeitedistrikt, Anna Lisa Båhl protesterer på at hytta ved Gálgojávri skal selges.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Helligskogen reinbeitedistrikt mener at hytta ble oppført i midten av 1900-tallet til vakthytte for de som fikk i oppdrag av Lappefogden å holde oppsyn av grenseavtalen med Finland. Formålet med vaktholdet var å unngå at finske og norske rein ble sammenblandet. Da var det heller ikke satt opp grensegjerde som i dag, skriver Båhl.

Helligskogen reinbeitedistrikt mener at hytta er blitt overført til en Storfjord familie uten at reindrifta ble forespurt om interesse for kjøp av hytta. Hytta ligger også like ved området hvor reindriftssamene bor ved Gálgojávri.

Reinbeitedistriktet protesterer på at hytta nå skal selges som fritidshytte, men at den bør brukes til reindriftsformål slik den egentlig var bygd for, eller at hytta flyttes.

Privat hytta i opprinnelsen

En av eierne av hytta, Per Ivar Bruvold sier til NRK-Sápmi at hytta ble oppført i 1953 av private og at den aldri har vært en vakthytte. Reindrifta har mulighet å kjøpe hytta på lik linje med andre interesserte.

Anne Larsen i Statskog sier at denne hytta er bygd av private, og dermed kan den selges. Da hytta ble bygd i 1953, kom det ikke innsigelser fra reindrifta, og da er det litt rart at de nå skal prøve å stoppe salget, sier Larsen. Vi kan heller ikke se at denne hytta ble oppført som vakthytte, sier Anne Larsen i Statskog.