Hopp til innhold

Nekter å betale boten

Reineiere som fikk bot for å ha gjetet flokken i et ulovlig beiteområde vil ha saken opp i domstolen.

Ole Isak O. Hætta

Leder i Girenjárgga reinbeitedistrikt Ole Isak O. Hætta er uenig i beitegrensene som er fastsatt i kartet.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

I forrige uke ble fem reineiere bøtelagt for å ha gjetet flokken i et ulovlig beiteområde.

– Beiteområdet som er fordelt på kartet er ført opp altfor tilfeldig. Den går tvers gjennom våres vinterbeiteområde, sier Ole Isak O. Hætta.

Han er leder i Girenjárgga reinbeite distrikt, og er en av de fem reineierne som er bøtelagt.

Fastsatte beitegrenser

Politimesteren i Vest-Finnmark bestemte i januar måned et konfliktforebyggende pålegg til 5 vintersiidaer i østre del av Kautokeino kommune.

Kart
Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Pålegget beskriver beitegrenser som vintersiidaene skal forholde seg til inneværende vinterbeitesesong.

Det er dette pålegget disse fem reineierne har trosset, og blitt bøtelagt for.

– Da er det påtalemyndigheten som tar stilling til hva som skjer videre med de foreleggene. Det naturlige ville være å ta dette her videre i retten, og da snakker vi om de påleggene politimesteren har gitt, sier politiets påtaleleder Morten Daae.

Ønsker rettssak

Leder i Girenjárgga reinbeite distrikt ønsker klarhet i hvem som har rett til disse beiteområdene. Selv er han klokkeklar hvem som har retten.

– Jeg har bevis på at vi har hatt rein i disse beiteområdene. Jeg har hatt mine rein her så lenge jeg har jobbet med reindrift, sier Ole Isak O. Hætta.

Korte nyheter

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK
 • Undersøker mulig fall i fjell

  Det er iverksatt redningsaksjon på fjellet Grytetippen på Senja etter melding om at noen skal ha observert at en person ramlet ned fjellet. Det er ikke gjort noen funn, melder politiet. – Vi har luftambulanse, redningshelikopter fra Banak og politihelikopter på stedet. Mannskaper fra Røde Kors er også utkalt, melder politiet. Grytetippen er 885 meter høy og et populært turmål.

  Grytetippen på Senja
  Foto: Privat
 • Viessobuollin Kárášjogas

  Heahtebálvalusat bohte jođánit báikái go odne iđđedis čieža sulai ožžo dieđu das, ahte viessu lei buollimin Kárášjogas. Dollačáskadeaddjit nagadedje vajot čáskadit buollima, dieđihit politiiját twitteris. Viesus eai lean olbmot.

  Husbrann i Karasjok
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK