Overtar omdiskutert stilling i Karasjok

– Ut ifra det jeg har lest i mediene, kan det virke som at det er en del å rette opp i.

Reidun Boine

Reidun Boine har jobbet åtte år i SANKS, og har 12 års ledererfaring. Hun har tidligere vært sosialsjef, avdelingsleder og prosjektleder. I oktober begynner hun som helsesjef i Karasjok kommune.

Foto: PRIVAT

Det sier Reidun Boine om sin kommende stilling som helsesjef i Karasjok kommune. Og hun har nok rett i at det blir mye å ta tak i. Avdelingen har lenge slitt med stort sykefravær og sykemeldinger, i tillegg til Utøya-pengerotet.

– Det var mange som spurte om jeg virkelig turte å gå inn i helsesjef-stillingen, da de hørte jeg skulle søke, forteller Boine til NRK.

Omdiskutert stilling

Tidligere helsesjef og rådmannen i Karasjok ble nemlig satt på en real prøve da det i fjor høst kom frem at over to millioner Utøya-kroner var «forsvunnet».

Kort tid etterpå ble det også kjent at de berørte ungdommene aldri skal ha mottatt den hjelpen de hadde krav fra kommunen etter terrorangrepet 22. juli i 2011. Det førte til heftige diskusjoner og spørsmål rundt hvem som måtte ta på seg skylden.

I april i år ble det klart at helsesjef Randi Johansen Paltto trer av, og inntar en ny stilling i kommunen. Nå har altså administrasjonsledelsen ansatt Reidun Boine som ny helsesjef, som starter medio oktober.

Karasjok kommune

Karasjok kommune lyste ut helsesjef-stillingen i april i år. Nå er den besatt.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Få tillit igjen

Reidun Boine tviler ikke på at folk igjen skal få tillit til kommunen og avdelingen.

– Jeg vil prøve å gjøre mitt beste for at ting skal bli bra. Jeg har tro på at det går an, slik at folk får tillit til oss igjen, sier hun.

Boine mener samarbeid er nøkkelen.

– Både med ansatte, men også utad med tanke på andre institusjoner. Man må være lyttende og samtidig ta ansvar for de oppgavene som kommer etterhvert. Det er viktig for meg å høre med de ansatte hva slags forventninger de har til meg, og at jeg sier noe om mine forventninger, sier Boine.

– Hvordan kommer du som helsesjef til å følge opp Utøya-ungdommen i kommunen videre?

Elfrid Boine

Elfrid Boine, rådmann i Karasjok.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Først må jeg gå inn i saken, og finne ut av hva som har skjedd. Jeg begynner i midten av oktober, da kan det hende de har fått til en avtale som det går an å leve med. Hvis ikke må jeg gå i dialog med ungdommene og pårørende.

– Godt kvalifisert

Rådmann Elfrid Boine forteller til NRK at hun er meget fornøyd med ansettelsen av den nye helsesjefen.

– Vi vet at Reidun vil være en god leder for en avdeling som trenger nye måter å tenke på, og det har hun vist gjennom intervju og referanser. Vi er veldig tilfreds med at hun tar imot stillingen, sier rådmannen.