Ble kastet, men nekter å gå av

Sist lørdag valgte laksebreveiere å kaste alle medlemmene sine i styret for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Men Helge Samuelsen nekter å gå av som leder.

Helge Samuelsen

Til tross for misstillit fra sine egne, nekter Helge Samuelsen å gå av som leder i TF-styret.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vedtaket er blitt gjort på et ulovlig møte, svarer Samuelsen.

Han står fast på at det etter forskriftene er kun Tanavassdragets fiskeforvaltning som kan innkalle laksebreveiere til fellesmøte. Men dette er ikke laksebreveiere enig i.

Årsaken til det ekstraordinære fellesmøtet som laksebreveiere holdt i Sirbmá lørdag, er sterk misnøye og mistillit til de fem som i dag representerer rettighetshaverne (laksebreveiere) i TF.

Alle fem ble kastet, og byttet ut med nye folk.

Reidar Varsi, Tana

Laksebreveiere mener at Reidar Varsi fra Tana må bli ny leder i TF-styret.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Reidar Varsi fra Tana ble valgt som ny leder i TF-styret. Med seg har han Edvard Nordsletta (Karasjok), Asbjørn Guttorm (Karasjok), Ragnhild Ravna (Tana) og Wilhelm Trosten (Tana).

Lover mer åpenhet

Reidar Varsi lover mer åpenhet enn det TF har vist til nå.

– Styret i TF har hittil jobbet bak lukkede dører, og de har heller ikke innkalt og informert varamedlemmer når det har hatt møter, mener Varsi.

Forvirring

Men Helge Samuelsen nekter å kaste kortene og vike plass for Reidar Varsi som ny leder i TF.

Partene strides om hvordan man skal tolke paragrafene i vedtektene til Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Helge Samuelsen viser til paragraf 8 i vedtektene til Tanavassdraget fiske.

– Den sier at det er kun TF-styret som innkalle til fellesmøte hvor nytt styre kan velges. Lørdagens møte er dermed ugyldig. Derfor er jeg fortsatt leder i TF, sier Samuelsen.

Laksebreveierne derimot henviser til paragraf 6,3 hvor det heter.

– Når rettighetshaverne er misførnøyde med de valgte representanter fra rettighetshaverne som er valgt i TF, kan de skiftes ut i funksjonstiden. Og ingen andre enn rettighetshavere selv kan gjøre det. Derfor ble det ekstraordinære fellesmøtet holdt, forklarer Reidar Varsi.

Han støtter seg til en vurdering som høyesterettsadvokat Tor N. Rekve har gjort for på oppdrag fra laksebreveiere.

  • Hva synes du om «maktkaoset» for Tanavassdraget som nå har oppstått? Bruk kommentarfeltet under – og sin din mening.