Arbeider for en ny grenseavtale

Til tross for motvillige svenske reindriftssamer fortsetter svenske og norske myndigheter arbeidet med en ny regulerende konvensjon.

Rein

Reinen ønskes ikke velkommen av norske reinmyndigheter til Lenvikhalvøya i Troms fylke, dette til stor fortvilelse for svenske reindriftsutøvere.

Foto: Lise Åserud/Scanpix
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp)

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Det bekrefter mat- og landbruksminister Lars Peder Brekk.

–Jeg pratet med den svenske landsbygdsministeren Eskil Erlandsson senest for halvannen måned siden, og da ble vi enige om å få fortgang i arbeidet, sier Brekk.

Det er den svært omtalte konflikten om Lenvikhalvøya den siste tiden, som har satt saken på dagsordenen.

Etter at den regulerende konvensjonen fra 1972 opphørte å gjelde i 2005 har ikke Norge og Sverige blitt enige om en felles avtale som regulerer reinbeiting på tvers av landegrensene.

Motvillige svenske reindriftsutøvere

Eskil Erlandsson

Landsbygdminister i Sverige, Eskil Erlandsson.

Foto: Pawel Flato

Svenske reindriftssamer tviholder på Lappekodisillen (ekstern lenke), og mener dét er den eneste gyldige avtalen mellom landene.

–Så lenge det ikke er ny, ratifisert konvensjon mellom landene, forholder vi oss til Lappekodisillen, har reineieren fra Övre-Soppero, Ulf Dahlberg, tidligere uttalt til NRK Sápmi.

Norske myndigheter på sin side forholder seg til konvensjonen fra 1972, inntil en ny konvensjon er ratifisert.

–Både Erlandsson og jeg er enige om at vi må få til en ny regulerende konvensjon snarest, sier Brekk.

Omstendige forhandlinger

Forhandlingene om den nye konvensjonen startet imidlertid allerede i 2003. Først seks år etter, den 7. oktober 2009, var et utkast klart, og forslaget ble undertegnet av de to landbruksministerne Brekk og Erlandsson.

Etter dette virker det som om arbeidet har stagnert.

– Det som har sinket den nye konvensjonen er motviljen fra visse svenske samebyer. Derfor har vi nå vært i kontakt med det norske Sametingsrådet og ønsker også å komme i dialog med de svenske sametings parlementarikerene, slik at vi fellesskap kan få fortgang i arbeidet mot ratifikasjon og ikrafttredelse.

Oanehaččat

  • Dáhttu girku čorget dili

    Finnmárkku Bargiidbellodaga stuorradiggeáirras, Helga Pedersen, dadjá ahte son vuordá ahte girku dál čorge dili, vai Guovdageainnu searvegotti miellahtuin nai leat seamma vejolašvuođat go mat eará searvegottiin leat.

    Son lohka dehálažžan doarjut sámi lespaid ja homofiillaid, danin go sii leat olbmot ja resurssaid mat dáarbbašuvvojit servodagas.

  • Duhtavaš Sami Pride doaluin

    Davvet Bruun Solbakk dadjá leat lihkolažžan maŋŋil go jođihii Sápmi Pride doaluid Guovdageainnus. Badjel 150:is serve doaluide Guovdageainnus.

    –Juo, dát de ledje duođaid hearvás doalut, ja mun in lean duostan einnostit ja vuordán ahte ná oallugat galge searvat doaluide, earenoamážiid go dálki ii lean dat buot buoremus, dadjá Dávvet Bruun-Solbakk. Son dadjá lea rámis go sámi servodat min ná bures sin vuostáiválde Guovdageainnus.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå