Regler for småviltjakt forandres

Forbudet mot å jakte nært sitt eget kjøretøy i Karasjok og Sør-Varanger, kan bli oppheva.

På neste styremøte skal FEFO revider sine retningslinjer for regulering av småviltjakta i Finnmark.

No kan det bli lov å jakte nærmer enn 300 meter fra sitt eget kjøretøy i dem to kommunan.

Samtidig kan det av hensyn til reindrifta, bli forbud mot jakthund i flere områda.