NRK Meny
Normal

Vil tilrettelegge for reiseliv i reindrifta og ha mer offentlighet rundt reintall

Regjeringen la onsdag frem den første Stortingsmeldingen om reindrift på over 20 år. Et av hovedbudskapene er at de som selv driver med reindrift skal kunne vite hvor mye rein hver enkelt reindriftsutøver har.

Landbruksminister Dale med reindriftsmelding på skrivebord

LA FREM: I dag la landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram hvordan regjeringen vil at reindriften skal utvikle seg.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Dette er en reindriftsmelding som gir nye muligheter for reindrifta, som tar vare på den tradisjonsbæreren som reindrifta er, men som videreutvikler den, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale til NRK.

Dale la i dag frem regjeringens Stortingsmelding om reindrift. Et av forslagene er at antall rein innad i reindrifta ikke lenger skal være hemmelig.

Det betyr at reindriftssamer som selv har rein skal kunne få oversikt over hvor mange rein en annen med rein har i samme reinbeitedistrikt.

– Ved å gjøre dette så vil man hindre posisjonering fra enkeltaktører, internt i reinbeitedistriktet, og det er et viktig forslag som vil bidra til å styrke næringens mulighet til å regulere seg selv, mener Dale.

Posisjonering innad i reindrifta er når en reindriftsutøver øker eget reintall, samtidig som andre reindriftssamer reduserer sitt antall rein.

  • Hele meldingen kan leses her

Vil hindre utnyttelse av andres reduksjon

Statsråden legger vekt på at større offentlighet omkring reintallet vil bidra til at det i fremtiden ikke vil være nødvendig for staten å gripe inn for å redusere antall rein, slik som har skjedd tidligere.

I 2014 offentliggjorde NRK Sápmi reintallene til hver enkelt reindriftsutøver. Men det er altså ikke en slik offentliggjøring regjeringen nå ønsker seg.

– Vil man nå kunne se reintallene i avisa på samme måte som skattelistene?

– Det vil det ikke bli anledning til, men reindrifta og myndighetene vil ha tilgang til disse reintallene på reinbeitenivå, utdyper Dale.

Obligatorisk individ-merking

Et annet tiltak for å hindre at reintallet skal øke med mer enn det som regjeringen mener bærekraftig er obligatorisk merking av reinen. Dette kommer i tillegg til reindriftssamers allerede etablerte øremerking av rein.

– I denne meldingen kommer vi med flere forslag som skal bidra til at vi har kontroll på reintallet, som gjør at vi har effektive tellemetoder, sier Dale.

Statsråden mener at regjeringen ved å legge til rette for økt kjøttproduksjon, og sørge for at nye reineiere ikke posisjonerer seg ved å bygge opp reinflokken til mer enn det bestemte øvre reintallet, vil gjøre at reindrifta som næring videreutvikles.

Noen av hovedpunktene fra regjeringens melding til Stortinget om reindrift:

  • Offentliggjøring av reintall innad i reindrifta

  • Obligatorisk elektronisk individmerking

  • Videreføring av internt selvstyre

  • Reiseliv med autentiske opplevelser i reindrifta

  • Nytt klassifiseringssystem for kjøtt

  • Tilrettelegging for etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester

Stortingsmelding om reindrift

STORTINGSMELDING: En omfattende melding om reindrift ble lagt fram av regjeringen på onsdag.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK