Hopp til innhold

Skuffet over regjeringen

- Kulturminister Trond Giske bryter løftene om å bevilge mer penger til samiske kulturformål, sier rådsmedlem Terje Tretnes i Sametinget.

- Regjeringen skuffer oss, sier Terje Tretnes
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Terje Tretnes sitter i sametingsrådet for Samefolkets Parti (SfP).

Sametingets ledende politikere er svært skuffet over revidert statsbudsjett som regjeringen la fram i dag.

Håper på mer neste år

- Jeg registrerte med stor tilfredshet løftene som kulturminister Trond Giske kom med på Arbeiderpartiets landsmøte . Her sa han klart og tydelig at den rød-grønne regjeringa vil gi mer penger til samisk kulturformål. Et par uker senere bryter han løftene, sier Terje Tretnes skuffet. Men legger til:

- Vi håper at kulturministeren husker løftene til neste års statsbudsjett.

Også APs gruppeleder Egil Olli er skuffet .

- Samisk skole rakner

Tretnes er også skuffet over Kunnskapsdepartementet.

Han viser til at skolesektoren skriker etter mer penger til samiske lærebøker.

- Dersom samisk undervisning ikke skal rakne helt, må det en ekstra innsats på nasjonalt hold. Jeg hadde forventet at regjeringa hadde tatt varskuropene fra samiske lærere på alvor, sier Terje Tretnes.

Sametingets oppvekst- og utdanningskomité mener det må bevilges mer penger til samisk skole.

- Samiske barn lider

Slik kommenterer et annet rådsmedlem, Jarle Jonassen, regjeringens reviderte budjett:

Deanu sámeskuvlla nuoraidskuvla

Sameskolene får ikke mer penger av regjeringen.

Foto: Ánne Mággá Wigelius

- Det er samiske skolebarn som får lide mest. Den samiske læremiddelutviklingen er nært sagt miserabel.

Overraskende

- Kunnskapsdepartementet har i møte med oss vist stor forståelse for samiske barns behov for nye læremidler. At de ikke har funnet rom til økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, overrasker meg, sier Jarle Jonassen.

Han representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) i Sametingsrådet.

Stadig større ansvar

Jonassen hadde forventet mer penger også til Samisk utviklingsfond.

- Virkeområdet for Samisk utviklingsfond er utvidet stadig mer de senere årene uten at de økonomiske rammene er blitt styrket tilsvarende. Også Sametingets administrasjon har fått stadig mer å gjøre som følge av økt ansvarsområde, sier Jarle Jonassen.

- Påfallende

- Det er påfallende at den rød-grønne regjeringa ikke har funnet rom til økning i en eneste post til samiske formål. Men jeg er egentlig ikke overrasket.

Allerede i mars ba Sametinget et møte med regjeringa hvor de ønsket å presentere Sametingets behov.

- Det møtet ble utsatt og utsatt. Og til slutt ble det ingen møte, og det var tydelig at regjeringa ikke ønsket kontakt med Sametinget i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett, mener Jonassen.

Korte nyheter

 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre
 • Nuorat dihtet unnimus sámi borramuša birra

  – Mis leat guokte álbmotbeaivvi Norggas. Sámi álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. Beaivvi ja ávvuduvvo miehtá riika. Biđus, mii rehkenastojuvvo sámiid álbmotborramuššan lea oassi ávvudeamis ollosiiguin. Biepmu lea fiinna vuolggasadji eará kultuvrraide, ja mii fertet váldit vára girjjatvuođas mii mis lea.

  Dán dadjá Ragnhild Kolvereid, geas lea prošeaktaovddasvástádus bohccobirgui MatPratas, iskosa birra maid YouGov lea čađahan MatPrata ovddas. Norgalaččat leat vástidan gažaldagaid boazodoalu, bohccobierggu ja biđđosa birra.

  Gažaldahkii ahte dihtet go mii sámiid álbmotborramuš lea, vástidedje 40 proseanta nissoniin jo, ja dušše 29 proseanta dievdduin vástidedje dan seamma.

  Leat maid eambbo nissonat geat vástidedje riekta go galge válljet guđemuš borramuš rehkenastojuvvo sámi álbmotborramuššan.

  Vaikko nuoramusat geat serve iskosii eanaš vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea, de lea dát ahkejoavku geat dihtet unnimus dan birra. Ahkejoavkkus 19-29 lea 50 proseanta vástidan biđus, mii lea mealgat vuollelis go reasta álbmogis.

  49 proseanta Gaskka- ja Davvi-Norggas vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea. Ja 82 proseanta dáin vástidedje maid biđus. Goappašat logut leat mealgat badjelis go riikagaskamearri ja čájeha ahte dát riikkaosiin lea eanemus diehtu.

  Mátta-Norgalaččat leat dat geat dihtet unnimus. Sør- ja Østlánddas leat mealgat unnit geat dihtet mii álbmotborramuš lea. Eambbosat Oslos vástidit ahte dihtet mii dat lea, ja vástidit riekta.

  Biđus med brødskiver, reinkjøtt
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK
 • Bronse til Sápmis futsaljenter

  Team Sápmis futsaljenter vant i kveld lokal canadisk tid bronsemedalje etter å ha slått Yukon 3-1.

  De blide jentene har spilt lite sammen og er vant til å spille på større bane. Derfor har de til tider slitt med å tilpasse seg futsal, hvor alt går mye fortere enn i vanlig fotball.

  Det holdt likevel til en bronsemedalje i Arktiske vinterleker 2023.

  Victoria Haukebøe ble Sápmis toppscorer med 5 mål. Anna Sokki har 4 mål og Mia Tokle 3.

  På bildet ser vi de samiske jentene sammen med spillere fra Yukon.

  Team Sápmis bronsejenter sammen med spillere fra Yukon
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023