NRK Meny
Normal

Regjeringen skrinlegger nasjonalparkplanene i nord

Regjeringen ønsker ikke å videreføre nasjonalparkforslagene i Finnmark, Troms og Nordland som følge av stor lokal motstand mot disse forslagene.

Verneverdige myrområder i Goahteluoppal i Kautokeino

Disse myrområdene ved Goahteluoppal i Kautokeino blir likevel ikke en del av en nasjonalpark.

Foto: Johannes Abildsnes, Fylkesmannen i Finnmark

Forslagene om opprettelse av Muvrrešáhpi nasjonalpark med Goahteluoppal landskapsvernområde og utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark i Finnmark, forslaget om Tysfjord/Hellemobotn nasjonalpark i Nordland og forslaget om Treriksrøysa nasjonalpark i Troms vil ikke bli videreført,skriver Klima-og miljødepartementet i en pressemelding.

Må være lokalt forankret

– Jeg har registrert at det er stor skepsis til disse forslagene. Jeg mener opprettelse av nasjonalparker og andre større verneområder bør være lokalt forankret, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

– Dette er etter min mening avgjørende for at kommuner og lokalsamfunn får et eierforhold til verneområdene når de er etablert, sier han.

Stor motstand

Les også: Venter konflikt om ny nasjonalpark

Les også: - Fastboende mister rettigheter

Les også: – Har vernet nok

Det er ikke lokalpolitisk enighet i berørte kommuner om vern av de aktuelle områdene i Finnmark og Nordland.

– Ut fra en helhetlig vurdering av verneverdiene, andre brukerinteresser og betydningen av lokal forankring, går vi derfor ikke videre med de siste områdene i nasjonalparkplanen, sier han.

Les også: Samisk og lokalt gjennomslag stoppet verneplaner