Refleks redder rein

Reflekshalsbånd skal gjøre reinsdyr mer synlig for bilistene i Finland.

Refleksrein
Foto: YLE

I finsk Lappland prøver reineierne nå å sette reflekshalsbånd på dyrene sine. På den måten håper de at færre dyr blir påkjørt i mørketiden.

Hundrevis av slike refleksbånd settes nå på finske reinsdyr.

Vil prøve noe nytt

Lappi reinbeitedistrikt mister minst hundre dyr hvert år. De vil derfor prøve å gjøre dyrene mer synlige for bilistene.

Prosjektet går ut på å sette reflekshalsbånd på de dyrene de vet ferdes langs veiene. De som holder seg på vidda, får ikke på seg slike bånd i første omgang.

– Hver dyr vi mister i trafikken, er et økonomisk tap for oss, sier reineier Harri Hirvasvuopio i Lappi reinbeitedistrikt.

Felles prosjekt

Det er vegvesenet, politiet og reineierne som sammen har startet prosjektet. Målet er å hindre reinpåkjørsler.

I Lappland kjøres over fire tusen dyr i hjel årlig. Målet er å halvere antall ihjelkjørte dyr i løpet av de nærmeste årene, sier ingeniør Erkki Hulkko i vegvesenet.

Det vil bli prøvd ut refleksbånd i forskjellige farger. Først neste år vet man hvilken farge som egner seg best, og om det nytter å ha refleks på reinsdyr.

Ifølge prosjektledelsen skal ikke reflekshalsbåndene være til plage for dyrene. Hvis de skulle sette seg fast på noen måte, vil refleksbåndet løsne.

Korte nyheter

 • Marion la filma tjadá gievrodum

  Dán vahko l Råmså gasskarijkkasasj filmmafestiválla. Festiválla bissu ájllegij. Ij la goassak nav moadda sáme filma vuoseduvvam dán festivállan. Lågenanakta sáme filma vuoseduvvi, ja gålmmå dájs vuostasj bále vuoseduvvi.

  Sáme Gasskarijkkasasj Filmmainstituhta direktørra Anne Lajla Utsi la dudálasj. – Sáme filmajn la kvalitiehtta, javlla Utsi.

  Filmma «The Silence in Sápmi», sámegiellaj «Sjávodisvuohta Sámeednamin», la akta dajs filmajs mij vuostasj bále vuoseduvvá. Filmmaregisørra l Liselotte Wajstedt Svieriga bieles. Filmma l buorgo birra sámeednamin, ja ássje mij la sáme nissunijt vájvástuvvam.

  Marion Anne Knutsen Divtasvuonas Hábmera suohkanin la akta guoktásis guhti l oajvveulmusj dán filman. Knutsenij la læhkám sihke buorren ja vájvven dán filman sæbrrat. Suv mielas la dát suv gievrodam. Sunji l læhkám ihkeva buorre maŋen liehket lågŋŋitjit jasska sebrudagáv ja rabásvuodav .

  Marion Anne Knutsen lij akta sijájs gudi jagen 2016 lij VG- artihkkalin råhtsatjime birra Divtasvuonan.

 • Vuosttaščájálmas Jávohisvuohta Sámis

  Odne eahhkedis d. 17.45 lea Tromssa Internationála Filbmafestiválas (TIFF:s) vuosttaščájálmas Liselotte Wajstedt filmmas «Jávohisvuohta Sámis». Filbma gieđahallá seksuála illastemiid Sámis. Jávohisvuohta lea vuohki mo ceavzit. Nuorra nissonolbmo guovttos Ida ja Marion muitaleaba maid leaba vásihan. Soai diehttiba, ahte jávohisvuohta ii leat duddjo buriid.

  Tystnaden i Sápi
  Foto: Paranord Film
 • Juškov goddima diggi lea álgán

  Ikte Murmánskkas álggahedje duopmoproseassa guovtti olbmo vuostá. Soai áššáskuhttoba skábmamánus jagis 2020 goddán lujávrilaš dulkka ja jorgaleaddji Jevgenij Juškov ja su skihpára ja fuolkki, Viktor Kovunov. Duopmostuolu vuosttaš čoahkkimis válljejedje duopmolávdegotti, dakkár duopmoortnega gáibideigga vearredahkki guoktá advokáhttat. Vaikko áššáskuhtton albmá guovttos leaba dovddastan iežaska sivalažžan, proseassa sáhttá ádjánit moadde mánu.

  Jevgenij Jushkov - garasjebrann
  Foto: Aleksander Paul / Frilans