Redusert tilbud fra NRK Sápmi

Norsk Journalistlag (NJ) i NRK er nå i streik. Det betyr at ingen NJ-medlemmer ansatt i NRK lager innhold for radio, tv eller nrk.no/sapmi, så lenge streiken varer. Det medfører reduksjon i tilbud fra NRK Sápmi.