NRK Meny
Normal

Redd samisk språk blir et stebarn i de nye kommunene

– Å la de nye kommunene avgjøre om de skal være med i samisk språkforvaltningsområde er å sette samepolitikken i revers.

Inga-Lill Sundset reagerer opå statssekretærens uttalelser.

Inga-Lill Sundset reagerer på statssekretærens uttalelser.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Leder av Arbeiderpartiets samepolitiske råd, Inga-Lill Sundset, reagerer på uttalelsen statssekretær Jardar Jensen kom med til NRK der han uttaler at makta ligger i lokaldemokratiet når det gjelder å avgjøre om de nye kommunene skal være del av samisk språkforvaltningsområde, og at verken staten eller regjeringen ikke vil legge føringer for dette.

Les mer om det her: – De nye kommunene avgjør fremtiden for samiske språk

– Det er å sette samepolitikken i revers. Det er å ta bort de vedtak som allerede er kjempet fram. Vi vet at det har tatt lang tid for å få en avgjørelse fra enkelte kommuner, sånn som Røyrvik der det tok flere år før man fikk en avgjørelse. Og det at man skal ta en ny runde er å skape en uutholdelig situasjon for den samiske befolkninga.

Settes på vent

Den nyvalgte lederen for Arbeiderpartiets samepolitiske verksted er opptatt av å synliggjøre konsekvensene for dagens regjering.

– Vi ser at dette med innlemmelse av kommunene i samisk språkforvaltningsområde blir satt på vent. Statssekretær Jardar Jensen sier at det blir opp til de kommende kommunene å avgjøre det. Altså må man vente på kommunereformen før man tar en slik avgjørelse. Det vil jo si at det blir enda vanskeligere for den samiske delen i disse kommunene å få et fullt kommunestyre med seg for å sette samiske saker på dagsordenen.

Vi ser at dette med innlemmelse av kommunene i samisk språkforvaltningsområde blir satt på vent.

Mister rettighetene

Med den blå regjeringen levner Inga-Lill Sundset ikke noen tvil om ønsket derhen, men hun gir seg ikke med å kjempe for rettighetene man har opparbeidet seg.

– De nye kommunene må selv søke om å bli innlemmet i samisk språkforvaltningsområde, uttalte statssekretær Jardar Jensen. Jeg håper at det ikke betyr det, men etter uttalelsene fra Jardar jensen er man redd for at det er nettopp det det betyr.

– Dette er en sak som jeg vil jobbe hardt for at det ikke blir, og at man slipper å miste rettighetene som man har opparbeidet over lang tid.