Hopp til innhold

Realiserte barndomsdrømmen

Jon Mikkel Eira ville ha flere bein å stå på enn bare reindriften. I ukens «Studio Sápmi» forteller han hvordan en sykemelding endret livet hans.

Utfordringer ved å etablere et firma

Vi skrur tiden tilbake til april 2015. Jon Mikkel Eira er i ferd med å ta fagbrev som kokk. Han har allerede jobbet litt som kokk.

Så får han senebetennelse i den ene armen og blir sykemeldt.

Velger å realisere drømmen

Imens Jon Mikkel sitter hjemme sykemeldt, får han god tid på å tenke over livet. Og da tar han frem blokka og begynner å notere.

– Etter at jeg hadde fylt sju blokker med ideer og tanker, så hadde jeg planen klar. Jeg skulle starte egen bedrift, forteller Eira i ukens «Studio Sápmi».

I seg selv var ikke ideen noe han kom på der og da. Faren hadde drevet med turisme lenge, men ingen av brødrene til Jon Mikkel hadde tatt over driften mens han tok utdanning.

Gründer Jon Mikkel Eira

Allerede i ungdomsårene tenkte Jon Mikkel på å bli gründer.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

– Jeg bestemte meg for å satse på det. Reindrifta er hovednæringen, men turisme er binæringen min, sier Eira.

Prøv deg som reindriftsutøver

Forretningsideen til Jon Mikkel går ut på å la turister prøve seg som reindriftsutøver for en dag.

– Mine gjester skal være med meg på fjellet, de skal rett og slett få se og oppleve hvordan hverdagen er for en reindriftsutøver.

Søvnløse netter

Men han skulle få kjenne på kroppen at gründerlivet ikke er så enkelt. Økonomiske utfordringer preger hverdagen til en gründer.

– Noen netter lå jeg søvnløs og tenkte på de økonomiske utfordringene som hadde oppstått i starten av gründerlivet mitt. Forfallene kommer nærmere for hver dag, men de økonomiske midlene er ikke tilstrekkelige. Det var mye minus en stund, men ting løser seg, smiler Eira.

Programmet sendes også på NRK1 onsdag klokken 2315.

Korte nyheter

 • Norges største reinslakteri vil kjøpe opp sin største konkurrent

  Norges største reinslakteri Finnmark Rein AS har lagt inn bud for å kjøpe opp deres største konkurrent, Min Boazu AS.

  Det skriver den samiske avisa Ávvir.

  NRK har tidligere skrevet om at Min Boazu har slitt med økonomien, og at deres eneste kunde, Rema 1000, måtte ordne opp og betale både ansatte og reineiere.

  Ávvir skriver blant annet at Finnmark Rein har tilbudt seg å kjøpe opp alt av utstyr dersom det blir aktuelt for konkurrenten å legge ned drifta.

 • Vielie goh 95.626 skïemtjebïevnesem utnieh

  Gåalmede kvartaalesne dan jaepien 95.626 almetjh idtjin leah barkosne, psykisk skïemtjelassi gaavhtan, taalh Nav:ste goh P4 gaavneme.

  Lea 33,65 proseenth vieliebe goh 2018.

  Nav-direktööre Hans Christian Holte veanhta pandemije lea akte vihkeles gaevhtie dah orre taali åvteste.

  66 proseenth dejstie mah leah gåetesne barkoste psyken gaavhtan, lea nysenæjjah.

  – Nysenæjjah stöörebe dïedte aarkebiejjesne utnieh, generaletjaelije Tove Gundersen Raeresne Psykiske healsose jeahta.

  Vielie goh 95.626 skïemtjebïevnesem utnieh

  NAV-logo
  Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK
 • Eamiálbmogat bissehedje gássaprošeavtta

  Australiijalaš eamiálbmotjoavku vuittii odne guoddalanášši federála duopmostuolus oljo- ja gássajiehtanasa Santos vuostá.

  Fitnodat áiggošii ásahit stuorra gássaguovllu Tiwi-sulluide Timormerrii Australiija davverittus.

  Eamiálbmogat navdet gássabohkamiid sáhttit bilidit mávssolaš borramušguovlluid ja vuoiŋŋalaččat árvvolaš báikkiid.

  The Goodwyn gas producing platform stands in the North West Shelf
  Foto: Ho / Reuters Creative