Reagerer på utelatelse av sjøsamiske stemmer

Leder i Natur og Ungdom reagerer på Kvalsund-ordførerens uttalelser om at sjøsamiske interesser er hensynstatt. – De samiske interessene er ikke blitt hørt, sier lederen.

Ingrid Skjoldvær

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær støtter Sametingets nei til gruvedrift i Kvalsund. (Bildet er tatt i en annen sammenheng).

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

For to uker siden ble det på Sametinget besluttet å si nei til at gruveselskapet Nussir skal få tillatelse til å starte gruvedrift i Kvalsund.

Ordføreren i Kvalsund kommune, Terje Wikstrøm var skuffet over beslutningen, og uttalte i ettertid at de sjøsamiske interessene var blitt tatt hensyn til.

– Kvalsund er ei sjøsamisk bygd. De beslutningene som er gjort i kommunestyret blir da også en sjøsamisk beslutning, det er sjøsamiske interesser som er hensyntatt i vår beslutning.

Nussir i Kvalsund

Nussirs anlegg ved Repparfjorden.

Foto: Stian Strøm

Uttalelsen har fått lederen i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær til å reagere.

– Jeg syns det er ganske spesielt at ordfører Wikstrøm setter sjøsamene foran seg. Med bakgrunn i at Kvalsund er en sjøsamisk kommune, så sier han at deres interesser er blitt hørt. Å si at de samiske interessene er blitt ivaretatt, det syns jeg er ganske tynt.

Natur og Ungdom jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet. Det er en miljøvernorganisasjon for ungdom opp til 25 år.

– Det å si ja ti gruvedrift vil være å sette kortsiktig profitt foran fornybare ressurser, som fiskeri og reindrift, sier Skjoldvær.

Kvalsund-ordføreren skuffet over same-Ap

Sjøsamene mot prosjektet

Bjørnar Nilsen, en sjøsame og tidligere gruvearbeider var sterkt misfornøyd med at Kvalsund-ordføreren uttalte seg om sjøsamer i en kontekst han ikke kjenner seg igjen i. Han mente at å dumpe gruveavfall i Repparfjorden var «hull i hodet». Natur og Ungdom har tidligere vist sin misnøye for gruvedrift, og miljøvernsorganisasjonens leder er enig med Nilsen.

– Vi syns det er et ganske dårlig prosjekt. Vi har jo i en lengre tid jobbet mot et sjødeponi i Kvalsund. Erfaringene fra forrige gang viste at det fikk alvorlige konsekvenser for fiskeriene. Det er med de erfaringene i bakhand at både vi, lokalbefolkingen og sjøsamene er mot prosjektet, avslutter Skjoldvær.

Naturvernforbundet om Nussir: – Trekk utslippstillatelsen tilbake