– Dette svekker tilliten

Samisk Kunstnerråds generalsekretær reagerer på at Sametinget krever tilbakebetalt tilskuddspenger fra lag og foreninger, mens politikerne slipper unna et slikt krav.

Sametinget plenum

Mens politikerne, her representert på plenumsmøte i Sametinget, slipper unna krav om tilbakebetaling, må foreninger og lag nå betale tilbake tilskudd.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette viser at Sametinget bevisst prioriterer samisk politikk høyere enn samisk kultur og næring. Sametingets regler tilrettelegger bedre for samepolitikerne, noe som skaper et stort skille mellom politikere og vanlige folk. Vi må ha tillit til Sametinget, men dette svekker tilliten, sier Brita Kåven.

Hun er skuffet over at mens Sametinget krever tilbakebetalt i underkant av 700.000 kroner av en rekke samiske aktører, slipper politikerne selv fri.

Regnskapskluss i begge leirer

NRK Sámi Radio kunne tidligere denne uken melde at fem politiske grupper på Sametinget har fått til sammen nesten 470.000 kroner i tilskudd fra Sametinget. Ingen av gruppene har levert inn regnskap og rapport for pengene som de mottok allerede i 2009. Nå har Sametinget innrapportert de politiske gruppene til skattemyndighetene, uten å ha framsatt et krav om tilbakebetaling av pengene.

Samtidig har Sametinget denne måneden krevd tilbakebetalt penger av ti samiske aktører som har mottatt økonomisk støtte på grunn av ufullstendige regnskap og rapporter.

– Dette er ren rutine. Gjennomføres ikke prosjektet, skal pengene tilbakebetales og refordeles til andre prosjekter som står i kø, sa Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen til NRK Sámi Radio.

Avviser slappere regler for politikerne

Jarle Jonassen

Møteleder Jarle Jonassen avviser forskjellsbehandling.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingets møteleder Jarle Jonassen sier at Sametinget har mulighet til å kreve tilbake tilskudd som er gitt, også til politiske grupper. Plenumsledelsen har imidlertid behandlet saken og bestemt å ikke fremsette et slikt krav til gruppene. Jonassen avviser at det er slappere regler når det gjelder politikerne og sier at det i dette tilfellet dreier seg om ulike tilskuddsordninger.

– Den generelle tilskuddsforvaltningen har et eget regelverk med visse frister man er nødt til å overholde, sier han til NRK Sámi Radio.

– Men politikerne har vel også hatt både regler og frister de skulle ha overholdt?
– Ja, det stemmer nok det, men vi valgte å håndtere dette ved å innrapportere udokumentert regnskap, sier Jonassen, og varsler samtidig en gjennomgang av regelverket.

Brev fra Sametinget

På grunn av manglende regnskap må Biret Elle muitofoanda ved Samisk Kunstnerråd betale tilbake 17.000 kroner i tilskudd. Av samme årsak blir den politiske gruppen Fastboendes liste innrapportert til skattemyndighetene - forøvrig uten det samme kravet om tilbakebetaling.

Foto: NRK

Vil forsøke å lansere prosjektet

Generalsekretær Brita Kåven i Samisk Kunstnerråd mener et slikt system er både urettferdig og skjevt. Nå må de i Samisk Kunstnerråd tilbakebetale 17.000 kroner som skulle vært brukt til å realisere et minnefond. På grunn av interne kommunikasjonsproblemer, har prosjektet strandet foreløpig.

– Vi må nå forsøke å løse opp i dette slik at vi kan beholde støtten og lansere prosjektet, sier Brita Kåven.

Korte nyheter

 • 4045 ođđa njoammuma Norggas

  Norggas lea duođaštuvvon 4045 ođđa koronanjoammuma ikte. Dát lea 2525 njoammuma eanet go mannan maŋŋebárgga. Maŋimuš čieža beaivve áigge leage ovtta jándora gaskamearálaš njoammunlohku badjelaš 3000. Ovddit vahkus njoammunlohku jándoris lei 1997.

  Testsenter
  Foto: Jørn Inge Johansen / NRK
 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.