Reagerer på hemmelig notat: – Myndighetene trenger å se fornorskningens resultater i hvitøyet

Hemmelig notat avslører hvordan regjeringen vil unngå gransking av fornorskningen. Det reagerer både nåværende og tidligere sametingspresidenter på.

Vibeke Larsen

REAGERER: Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) er ikke tilfreds med innholdet det hemmelige departementsnotatet, der det fremkommer at regjeringen er avvisende til en granskingskommisjon overfor fornorskningen.

Foto: AMUND TRELLEVIK/Skjermbilde / NRK

– Notatets innhold bekrefter at det er absolutt nødvendig med et slikt arbeid om vi skal kunne ta et endelig oppgjør med fornorskningspolitikken, skriver sametingspresident Vibeke Larsen i en e-post til NRK.

Hun reagerer på det interne notatet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der det avsløres hvordan regjeringen helst vil slippe å opprette en statlig granskingskommisjon av fornorskningen av samene.

– Det vil selvsagt være forventninger til å rette opp skjevheten fornorskningen har ført til, uttaler sametingspresidenten.

Departementet begrunner sin innstilling med at de er redd for nye tiltak, som naturlig nok vil koste penger, mener sametingspresidenten.

– For meg betyr det at departementet ikke vil ta oppgjør med fornorskningspolitikken og fortsetter dermed med fornorskning på en litt mindre synlig måte.

Hemmelig internt notat om kommisjon om fornorskning

VISER STRATEGI: Dette er et utsnitt av det interne notatet som Kommunal- og moderniseringsdepartementets Same- og minoritetspolitisk avdeling (SAMI) står bak. Dokumentet ble i juni 2016 sendt til departementets departementsråd, og til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). (NRK har ringet rundt «unntatt offentlighet»-teksten).

Foto: Skjermdump av dokumentforside

– Må tåle å vite sannheten

– Myndighetene trenger å se fornorskningens resultater i hvitøyet uten å telle pengene sine, skriver sametingspresident Larsen om det hemmelige notatet.

Vibeke Larsen mener det er helt naturlig å forvente tiltak for å rette opp i det hun omtaler som «skjevheten fornorskningen har ført til».

– Staten har brukt masse ressurser på å fornorske oss – og smuler til å bygge opp samisk språk og kultur. Denne sannheten myndighetene tåle å få vite, om man virkelig mener å ivareta samisk språk, kultur og samfunnsliv, skriver hun.

«Skuffet – men ikke overrasket president!», skriver Larsen avslutningsvis i sin e-post til NRK.

Håper på stortingshjelp

Aili Keskitalo med grå murbygning i bakgrunnen

VIL HA KOMMISJON: Forhenværende sametingspresident for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, er på ny presidentkandidat til høstens sametingsvalg.

Foto: Pressebilde / NSR

Også tidligere sametingspresident har engasjert seg i saken.

– Det er ikke for sent for stortingspartiene å vise at de tar fornorskningen på alvor, skriver Aili Keskitalo i en pressemelding.

Hun var sametingspresident for Norske Samers Riksforbund frem til desember 2016, og da Sametinget tok initiativ til en sannhets- og forsoningskommisjon i 2015.

– Staten har gjennom de store norske partiene enda mulighet til å vise at de ikke bagatelliserer fornorskningen. Det er ikke for sent å sette ned en sannhets- og forsoningskommisjon – og er det ikke mulig i denne stortingsperioden lar det seg gjøre å nedsette den i neste periode, skriver Keskitalo.

– Jeg mener vi er nødt til å klare å dokumentere disse sammenhengene før det er for sent. Min oppfordring til Stortinget er; Ta fornorskningen på alvor, skriver NSRs tidligere sametingspresident.

Kommenterer ikke «intern saksbehandling»

NRK sendte en rekke spørsmål til Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommunikasjonsenhet.

Her ba NRK først og fremst om svar fra statsråd Jan Tore Sanner (H).

Pressenheten viste imidlertid til departementsråd Eivind Dale, som ikke vil svare på NRKs spørsmål.

«KMD har ingen kommentar til det som gjelder intern saksbehandling i departementet.», skriver presseenheten i sin svar-e-post til NRK.