Reagerer på brevet fra NAV

– Det virker som om norske myndigheter vil at vi skal leve på støtte fra NAV.

Hans Ole Eira leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt

Leder for midtresone i Kautokeino reinbeiteområde Hans Ole Eira, sier at om han hadde vært i 20-årene og hadde tenkt å begynne å jobbe med reindrfit, så hadde han tenkt seg om to ganger.

Foto: Liv Inger Somby

Norges stat vil at reindriftsutøvere i Finnmark skal i fremtiden motta støtte fra staten, i stedenfor å jobbe med reindrift. Slik tolker leder for midtresone i Kautokeino reinbeiteområde Hans Ole Eira, brevet som NAV har sendt.. NAV har denne uken sendt et brev om dette til de reinbeitedistriktene som bør minske reintallet.

Ble motløs da han leste brevet

Leder for midtresone i Kautokeino reinbeiteområde Hans Ole Eira, sier at han ble motløs da han leste dette brevet.

– Jeg syns at dette er veldig dårlig og jeg ble motløs da jeg fikk dette brevet. Nå virker det som om norske myndigheter vil at vi skal begynne å motta stønader fra NAV, sier han.

Hans Ole Eira og andre reindriftsutøvere fra Finnmark som skal minske reintallet, fikk denne uken brevet fra NAV. I brevet inviterer NAV reindriftsutøvere til møte om hva slags konsekvenser minsking av reintallet har, hva slags muligheter det er i arbeidslivet, hva slags krav man har til erstatning og hvordan man kan bli pensjonert tidlig. Dette forteller at reindriftsutøvere i fremtiden skal klare seg med stønader fra NAV, sier Eira.

Hadde tenkt seg om to ganger

Hans Ole Eira forteller at hvis han hadde vært yngre og hadde tenkt å begynne å arbeide med rein, så hadde han nok tenkt seg om to ganger.

– Hvis jeg hadde vært yngre, i 20 årene, så hadde jeg tenkt om jeg hadde turt å satse på reindrift i det hele tatt, eller om jeg måtte ha valgt en annen jobb og et annet liv, sier han.

NAV har invitert reindriftsutøvere til møte fordi landbruks- og matdepartementet har bedt NAV om ha kontakt med reindriftsutøvere hvis det skulle komme endringer i reindriftsnæringen.

Vil ikke presse ut menneskene fra næringen

NAV-sjef i Finnmark, Nina Haugen, sier at de vil ikke presse ut personer som er i reindriftsnæringen.

NAV-sjef i Finnmark, Nina Haugen

NAV-sjef i Finnmark, Nina Haugen, sier at de ønsker at de vil at mennesker skal være i de næringene hvor de selv ønsker å være.

Foto: NRK

– Vi har ingen tanker om at folk skal ut eller ikke ut av næringen, vi ønsker at mennesker skal være i de næringene hvor de selv vil være og jobber med det de selv vil og med det som gir livsgrunnlag, forteller hun.