NRK Meny
Normal

– Galt å utelukke tolkingen

Norsk tolkeforening reagerer på at Karasjok kommune ikke lot tolken være tilstede under et lukket kommunestyremøte.

John Richard Sciabà

Leder i Norsk tolkeforening, Richard Sciabà

Foto: Trygve Dahl / NRK

En tolk måtte forlate et lukket kommunestyremøte avholdt i Karasjok kommune på tross av at en av møtedeltagerne, kommunestyrerepresentant Frode Tangen (Sp), hadde behov for tolk.

Streng taushetsplikt

John Richard Sciabà

Leder i Norsk tolkeforening, Richard Sciabà

Foto: Trygve Dahl / NRK

Leder i Norsk tolkeforening, Richard Sciabà, påpeker at profesjonelle tolker er underlagt en særdeles streng taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven, og det var dermed galt å utelukke tolkingen.

«Det vil derfor ikke medføre noen risiko for lekkasje av sensitiv informasjon ved bruk av en profesjonell tolk. Og det er derfor heller ingen god grunn til å be en tolk forlate et lukket møte, og på den måten komplisere eller umuliggjøre kommunikasjonen for den eller de som har behov for tolk ved møtet.», skriver NTF til Karasjok kommune.

Ber om redegjørelse

NTF påpeker at ved lukkede rettsmøter har man en lignende situasjon, og der blir tolker blir aldri bedt om å forlate rettsmøtet når dørene lukkes.

Fordi hendelsen i Karasjok har interessert NTF og flere av deres medlemmer, ber NTF om en redegjørelse fra Karasjok kommune om hvorvidt praksisen er normal praksis ved kommunen, og i så fall hvorfor, og hvor ofte dette skjer.

De skriver også at deres standpunkt ville vært det samme om situasjonen hadde vært den omvendte, nemlig hvis et kommunestyre - det være seg innenfor eller utenfor det samiske språkforvaltningsområdet - hadde kastet ut tolken til en samisktalende representant.

Beklager

Anne Toril Eriksen Balto

Karasjok ordfører Anne Toril Eriksen Balto

Foto: Privat

Karasjok ordfører, Anne Toril Balto, beklager hendelsen.

– Jeg ser i ettertid at det skulle vært gjort annerledes. Jeg er veldig glad for at vi får en slik tilbakemelding om at vi bør gjøre det annerledes, for det skal være rom for å bruke sitt eget språk i et møte, og når det er lukket.

– Så neste gang får tolken være tilstede, selv om det er et lukket møte?

– Ja, vi må legge til rette for at alle skal kunne bruke sitt eget språk, og da må vi finne løsninger.