Hopp til innhold

Reagerer på at kommunen tar seg av egen gransking

Opposisjonspolitiker i Tysfjord mener det er kritikkverdig at administrasjonen skal behandle gransking av seg selv. Men han får ikke støtte fra ordføreren.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (Felleslista) la frem forslag om ekstern og uavhengig gransking, som ble nedstemt.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Kommunen kan jo ikke granske seg selv. Det blir som å sette bukken til å passe på havresekken.

Det mener Filip Mikkelsen (Felleslista) om at kommunestyret i Tysfjord forrige uke vedtok at saken om gransking av to investeringsprosjekter skal sendes videre til administrasjonen, som da foreslår hvilke tiltak som skal settes i verk.

– Gjenskape tillit

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, mener kommunestyrets vedtak er riktig vei å gå.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mikkelsen er uenig i vedtaket, og mener saken i stedet for bør sendes til ekstern gransking, via kontrollutvalget.

– For å gjenskape befolkningens tillit og hensyn til kommunens omdømme så mener vi at det er tvingende nødvendig å komme til bunns i saken om hva som faktisk har skjedd, mener Filip Mikkelsen, og fortsetter:

– Eneste måten å gjøre det på er å gjennomføre en ekstern og uavhengig gransking. Og vi politikere må være villige til at andre ser i våre kort, og vurdere hvilken rolle vi har hatt.

Alvorlige lovbrudd og avvik avdekket i kommunens investeringer

– Feil med enda en gransking

Ordføreren påpeker at saken allerede har vært til fullstendig gransking hos revisor.

– Revisjonen er jo ekstern. Opposisjonen vil hive saken til enda en ekstern gransking, og det mener vi blir feil på nåværende tidspunkt, sier Tor Asgeir Johansen (Ap).

– Vi vedtok, etter anbefaling fra kontrollutvalget, å pålegge rådmannen å gå gjennom de funnene som er gjort, og komme opp med en ny sak i kommunestyret om hva kommunen skal gjøre videre. For det er internkontrollen som viser ser å være mangelfull.

– Og hvis rådmannen ser at det er noe mer som burde vært sett på, ja, da skal vi kjøre videre med saken.

Forsvunne permer og alvorlige avvik

I 2012 vedtok kommunestyret i Tysfjord at alle investeringsprosjekter de siste årene skal gjennomgås på grunn av store økonomiske overskridelser.

Undersøkelsene så langt viser forsvunne permer, alvorlige lovbrudd og avvik. Arbeiderpartiet reagerte med å foreslå ekstern gransking og anmeldelse av kommunen.

Og i forrige uke var saken til behandling i kommunestyret, og Arbeiderpartiet stemte i mot forslaget om å sende saken til ekstern gransking og en eventuell påtale.

Stemmer imot ekstern gransking

Opposisjonen (Felleslista, Sp og Sv) foreslo å sende saken tilbake til kontrollutvalget, som vurderer nærmere hvordan en slik gransking skal legges opp, og at det gis fullmakt til å politianmelde eventuelle funn og forhold som kan rammes av straffeloven.

Forslaget ble nedstemt av posisjonen (Ap og Tverrpolitisk liste), som vedtok å sende saken til behandling i administrasjonen, og at rådmannen skal legge frem en plan for oppfølging av saken høsten 2015.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.