Normal

Reagerer på at kommunen tar seg av egen gransking

Opposisjonspolitiker i Tysfjord mener det er kritikkverdig at administrasjonen skal behandle gransking av seg selv. Men han får ikke støtte fra ordføreren.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (Felleslista) la frem forslag om ekstern og uavhengig gransking, som ble nedstemt.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Kommunen kan jo ikke granske seg selv. Det blir som å sette bukken til å passe på havresekken.

Det mener Filip Mikkelsen (Felleslista) om at kommunestyret i Tysfjord forrige uke vedtok at saken om gransking av to investeringsprosjekter skal sendes videre til administrasjonen, som da foreslår hvilke tiltak som skal settes i verk.

– Gjenskape tillit

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, mener kommunestyrets vedtak er riktig vei å gå.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mikkelsen er uenig i vedtaket, og mener saken i stedet for bør sendes til ekstern gransking, via kontrollutvalget.

– For å gjenskape befolkningens tillit og hensyn til kommunens omdømme så mener vi at det er tvingende nødvendig å komme til bunns i saken om hva som faktisk har skjedd, mener Filip Mikkelsen, og fortsetter:

– Eneste måten å gjøre det på er å gjennomføre en ekstern og uavhengig gransking. Og vi politikere må være villige til at andre ser i våre kort, og vurdere hvilken rolle vi har hatt.

Alvorlige lovbrudd og avvik avdekket i kommunens investeringer

– Feil med enda en gransking

Ordføreren påpeker at saken allerede har vært til fullstendig gransking hos revisor.

– Revisjonen er jo ekstern. Opposisjonen vil hive saken til enda en ekstern gransking, og det mener vi blir feil på nåværende tidspunkt, sier Tor Asgeir Johansen (Ap).

– Vi vedtok, etter anbefaling fra kontrollutvalget, å pålegge rådmannen å gå gjennom de funnene som er gjort, og komme opp med en ny sak i kommunestyret om hva kommunen skal gjøre videre. For det er internkontrollen som viser ser å være mangelfull.

– Og hvis rådmannen ser at det er noe mer som burde vært sett på, ja, da skal vi kjøre videre med saken.

Forsvunne permer og alvorlige avvik

I 2012 vedtok kommunestyret i Tysfjord at alle investeringsprosjekter de siste årene skal gjennomgås på grunn av store økonomiske overskridelser.

Undersøkelsene så langt viser forsvunne permer, alvorlige lovbrudd og avvik. Arbeiderpartiet reagerte med å foreslå ekstern gransking og anmeldelse av kommunen.

Og i forrige uke var saken til behandling i kommunestyret, og Arbeiderpartiet stemte i mot forslaget om å sende saken til ekstern gransking og en eventuell påtale.

Stemmer imot ekstern gransking

Opposisjonen (Felleslista, Sp og Sv) foreslo å sende saken tilbake til kontrollutvalget, som vurderer nærmere hvordan en slik gransking skal legges opp, og at det gis fullmakt til å politianmelde eventuelle funn og forhold som kan rammes av straffeloven.

Forslaget ble nedstemt av posisjonen (Ap og Tverrpolitisk liste), som vedtok å sende saken til behandling i administrasjonen, og at rådmannen skal legge frem en plan for oppfølging av saken høsten 2015.