Raser over bunnslam

Rådmann Gunnar Lillebo i Kvalsund kommune er rasende etter at han fikk vite at 700 kubikkmeter bunnslam var blitt tippet i et grustaket på Skaidi. Løsmassen kommer fra fergeleiet i Mikkelsby i Alta kommune, hvor det nå gjøres utbedringer. Hvordan bunnslammet endte opp på Skaidi er det ingen som kan gi et konkret svar på, og slammet er nå fjernet. Det skriver iFinnmark.