Hopp til innhold

Rasende sametingspolitiker

Jánoš Trosten sparer ikke på kruttet i en e-post til Sametinget. Han mener navngitte ansatte i administrasjonen burde fått "støvelspark i bakenden".

Jánoš Trotsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han representerer enmannsgruppa Čielga Sámi Jietna/Klar Samisk Røst på Sametinget.

Innholdet i e-posten Trosten har sendt til de andre gruppene på Sametinget er "klar".

Her er e-posten i sin helhet:

"Burde fått støvelspark i bakenden"

sametinget driver med galematiasopplegg. nå synes jeg at hele møtelederskapet og denne adm.staben burde fått støvelspark i bakenden. dette er ren skjær jævelskap dere driver med og dere trakasserer gruppenes politiske bevegelighet og demokratioppfølging.

jeg har gjort opp mitt og formin del kan randi og roger sammen med møtelederskapet beholde midlene og feste sammen ut året med disse knappe midlene. skulle tro at da er dere fornøyde. dere driver med rett og slett jævelskap.

er mildt sagt forbannet og jeg akter ikke å drive tulle med disse tusseladdene som er statens forlengede arm for å ødelegge samisk demokrati.
janos

Jánoš Trosten

Bakgrunnen for utbruddet er et brev som Sametingets administrasjon sendte til de politiske gruppene. Det dreide seg om oppfølgingen av gruppenes regnskap for 2007.

Her er møtelederskapets vedtak som gjorde Trosten rasende:

Møtelederskapets vedtak

– Fastholder dette 100 prosent

– Jeg fastholder det jeg har skrevet 100 prosent. Ettersom Sametinget i utgangspunktet har gjort feil i forhold til blant annet skatteloven og kravene til regnskap, har vi fått stadig nye krav. Derfor mener jeg både møtelederskapet og administrasjonen trenger et spark, sier Jánoš Trosten til NRK Sámi Radio.

Han gjentar det han har skrevet i e-posten overfor NRK. Trosten angrer ikke på et eneste ord eller karakteristikk han har brukt.

– Jeg har lov til å komme med min mening. Administrasjonen har rett og slett opptrådt jævlig med enkeltrepresentantene. De kan godt derfor bare bruke pengene til julebord. Jeg har god samvittighet etter dette skrivet, sier han.

Trosten mener han med e-posten har bidratt til å rydde opp i saken om gruppenes regnskap.

Rune Sverre Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim har lest e-posten til representanten Trosten.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Upassende

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim sier til NRK at han kjenner til e-posten til Trosten og har også lest den.

– Det er greit å være uenig i sak, men alle kan tenke seg litt om når man begynner å gå etter enkeltansatte i administrasjonen. Vi er satt til å forvalte et regelverk som er vedtatt. Derfor er det upassende at folk som er satt til å gjøre en jobb, blir angrepet på denne måten, sier han til NRK.

Sametingets administrasjon har ennå ikke svart på e-posten Trosten skrev.

– Vi kommer til å svare. Jeg vil likevel allerede nå si at det er upassende å bruke slike formuleringer som her er brukt. Det er lov å tenke seg litt om, sier Fjellheim.

Fjellheim sier at det ikke vil få andre konsekvenser enn at Trosten opprfordres til dialog, men at dialogen bør foregå på et saklig grunnlag,

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK