Rapporterer Norge til ILO

Sametinget mener norske myndigheter ikke har gjort nok for å få slutt på dyrelidelsene langs Nordlandsbanen.

24 rein drept på Nordlandsbanen

Nylig ble 24 rein kjørt ihjel på Nordlandsbanen.

Foto: Privat

– Selv om Departementet har pålagt Jernbaneverket å gjerde inn de mest utsatte strekningene, så har ikke dette blitt gjort og nå er både Sametingets og reindriftas tålmodighet slutt, sier Johan Vasara (Ap) som er saksordfører i ILO-saken.

Sametingets plenum vedtok torsdag kveld å rapportere Norge til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ( ILO ) på grunn av denne sendrektigheten, som fører til årlige dyretragedier på Nordlandsbanen.

Hittil i høst er omlag 40 reindsdyr påkjørt på av tog. På ti år er mellom 1500 og 2000 reindsdyr drept i togpåkjørsler.

– Alvorlig sak

Johan Vasara

Johan Vasara (Ap) mener Sametinget ikke lenger har noe valg enn å anmelde Staten til ILO på grunn av reinpåkjørslene. Sametinget vil ikke lenger vente på at myndighetene en eller annen gang i framtiden skal overholde egne vedtak.

Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

Sametinget sammen med de berørte reindriftsutøverne har i over 20 år bedt om tiltak for å begrense togpåkjørslene, men situasjonen er den samme. Hver vinter må reindriftsutøverne rykke ut for å nødslakte flere titalls reinsdyr som er påkjørt av tog.

Norske myndigheters sendrektighet er svært kritikkverdig i denne saken, med tanke på de store dyrelidelsene, mener Sametinget.

– Vi mener at dette er en svært alvorlig sak og ved å rapportere Norge til ILO vil vi vise at myndighetene ikke gjennomfører egne vedtak, noe som fører til stor påkjenning for reindriftsutøverne, sier Vasara.

Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder og det er umulig stanse disse påkjørslene, med mindre det settes opp fysiske sperrer som hindrer reinen i å komme på togskinnene.