Hopp til innhold

Rapport fra Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

– I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
Foto: Finnmarkskommisjon

Korte nyheter

 • Baggosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen dan boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  Fefo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Ođđa soahtevuojániid Norgii

  Dál go Norga sádde soahtevuojániid Ukrainai, de fertejit seammás oastit ođđa vuojániid, oaivvilda ovddeš suodjalushoavda Harald Sunde. Norggas lea odne 36 soahtevuojána doaimmas, muhto ii leat vel čielggas galle dáin vuojániin sáddejit Ukrainai. Suodjalus lea guhká plánen lonuhit soahtevuojániid go vuojánat leat 40 jagi boarrásat.

  Tidligere forsvarssjef Harald Sunde.
  Foto: Øystein Antonsen / NRK
 • Njuolgga girdiruvtto Romsii

  Davvenjárgga bargiidbellodat háliida bargat dan ovdii ahte šaddá njuolgga girdiruvtto gaskal Honnesvági ja Romssa, čállá Radio Nordkapp
  Mii fertet politihkalaččat ovttasbargat mátkeealáhusain, ealáhusservviin ja Equinor:ain ásahit njuolgga girdiruvtto gaskkal Honnesvági ja Romssa, lohká Davvenjárgga bargiidbellodaga sátnejođiheaddji evttohas Jan Morten Hansen.

  Jan Morten Hansen er regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK