Hopp til innhold

Rapport fra Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

– I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
Foto: Finnmarkskommisjon

Korte nyheter

 • Statped almmuha bargoneavvuid sámegillii

  Dál leat ráhkaduvvon erenoamášpedagogalaš kártenneavvut sihke davvi-, lulli- ja julevsámegillii. Ja 12 ođđa filmma leat ráhkaduvvon ja dain oidno mo kártenneavvuid geavahit, ja Guovdageainnu, Ájluovtta, Romssa ja Plaassje oahpaheaddjit ja oahppit leat ovdamearkan dasa mo daid sáhttá geavahit.

  – Min mielas lea buorre go viimmat leat ilbman dákkár bargoneavvut. Dát nanne sámi oahpaheaddjiid ja oahppiid oahppodilálašvuođa ja leat dehálaš reaiddut giellaoahpaheamis, nu lohká Statpeda sámi ossodaga, SEAD-ossodatjođiheaddji Ellen-Marit Oskal Gaup.

 • Widerøe forventer store forsinkelser

  Widerøe forventer store forsinkelser i flytrafikken utover tirsdag ettermiddag.

  – I høyden hvor flyene befiinner seg, er det faktisk oppe i orkan styrke. Nå opplever vi store utfordringer i trafikken både i Troms og Finnmark.

  Det sier kommunikasjonssjef i Widerøe AS, Catharina Solli til NRK.

  Det er ventet at vinden skal øke kraftig i styrke.

  De som skal ut og fly nord for Trondheim oppfordres til å ta kontakt med Widerøe, opplyser Solli.

  – Disse tilbys å få booket om billetten til et senere tidspunkt, sier kommunikasjonssjefen.

 • Dološ luođit Spotifyas

  Dološ luohtečoakkáldaga lea vejolaš guldalit rávdnjenbálvalusas guovvamánu 8. beaivvi rájes.

  Lea Norgga árktalaš universitehtamusea mii lea bargan DigiJoik nammasaš prošeavttain. Ulbmil lea ođđa almmuhanvugiid bokte rahpat dološ vuorkká eanet olbmuide.

  Lea vuorkáalbuma “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” mii ilbmá álggos.

  – Luohtečoakkáldagas lea stuora historjjálaš, kultuvrralaš ja musikálalaš árvu. Luđiid ja dajahusaid bokte beassá gullát oasážiid das mot árgabeaivi lei 70 jagi áigi. Musea áigu dán prošeavtta bokte dahkat nu ahte luođit leat olámuttus sihke boarráset ja ođđa buolvvaide, dadjá DigiJoik prošeaktajođiheaddji Camilla Brattland.

  DigitaltMuseum bokte almmuhuvvojit ain eanet luođit, ja vuorká galgá áiggi mielde almmuhuvvot almmolaš arkiivvain, nu go Digitalarkivet (Sámi arkiiva) bokte.

  Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek Coverdesign: Bjørn Hatteng
  Foto: Gunnar Fougner/Finnmark fylkesbibliotek