– Jeg vil ikke vokse opp i en verden der man må gå på betong, sier Ramona (23)

Ramona Kappfjell Sørfjell er enig med kunstner Hilde Skancke Pedersen, som mener menneskets helse påvirkes av naturens helse.

Ramona Kappfjell Sørfjell

GJENKJENBART: Ramona Kappfjell Sørfjell kjenner igjen litt av tematikken Hilde Skancke Pedersen tar opp i utstillingen «Åndedrag».

Foto: Privat

Gjennom kunstutstillingen «Åndedrag» ønsker Hilde Skancke Pedersen å få folk til å reflektere over hvorfor vi må ta vare på naturen.

– Utstillingen heter Åndedrag fordi jeg tenker på naturen som noe som puster, gjennom årstidene, havet, vinden og gjennom trærne som rasler, forteller kunstneren.

Tittelen er tankevekkende og samsvarer med den tradisjonelle samiske troen på at naturen har sjel.

Hilde Skancke Pedersen foran tekstilverket Bassi várri - Hellig fjell.

HELLIG FJELL: Her står kunstner Hilde Skancke Pedersen foran tekstilverket «Bassi várri – Hellig fjell». Utstillingen finner sted på Sámi Dáiddaguovddáš i Karasjok.

Foto: Privat

Oppvokst med reindrift

Ramona Kappfjell Sørfjell er oppvokst med reindrift, og hører til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt på Helgeland.

Hun er avhengig av at naturen har det bra for at næringen skal leve.

Men fremtiden er usikker, og Ramona opplever at utmarken hele tiden er under press.

Byene kommer nærmere og nærmere livet på landet, og da må naturen vike.

Ramona Kappfjell Sørfjell, ser etter rein.

PASSENDE TITTEL: Ramona synes tittelen på utstillingen er fin og passende. Hun mener man får frihet og pusterom av å være ute.

Foto: Privat

Naturens helse

Store deler av Skancke Pedersens utstilling dreier seg om helse i ulike former.

Hun tror menneskets fysiske og mentale helse har nær kobling til jordens helse.

– Det går hånd i hånd, sier hun bestemt.

Den største delen av utstillingen handler om opplevelsen av natur, og overgrep mot natur.

– Naturen er sårbar akkurat som at vi mennesker er sårbare, fastslår hun.

Dette verket heter «Advarsel». Skancke Pedersen forteller at hun liker å lage åpne verk, som seeren selv kan tolke.

ADVARSEL: Dette verket heter «Advarsel». Temaet for utstillingen er kompleks, og dreier seg både inn på menneskets indre og ytre univers, der alt til slutt koker ned til mennesket som en del av naturen.

Foto: June Bjørnback / NRK

Hun trekker frem at det utføres store inngrep i samiske områder.

– Både i sydlige og nordlige trakter av Sápmi. Det påvirker veldig helsen hos for eksempel reindriftsutøvere, forteller hun.

Gjør vondt

Ramona mener Hilde Skancke Pedersen kommer med gode refleksjoner gjennom utstillingen.

Hun er enig i at ødeleggelser av naturen fører til uhelse, og at menneskets og naturens helse har en sammenheng.

– Jeg har ikke lyst å vokse opp i en verden der man må gå på betong, sier hun.

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt på Helgeland.

HELGELAND: Ramona hører til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt på Helgeland.

Foto: Ramona Kappfjell Sørfjell

Hun forteller at det er vondt og stressende når det foregår utbygging i områder hun er glad i.

Arealene som reinen i generasjoner har brukt som kalvingsområde eller trekkvei okkuperes av vindkraft, jernbane, hyttefelt, veinett og jordbruk.

– Når området plutselig ikke er et naturområde lenger, men mer et industriområde. Så vil det føre til at reinen ikke aner hvor den skal gå, utdyper hun.

Ramona Kappfjell Sørfjell har tatt bilde av rein i solnedgang.

VANSKELIG FOR REINEN: Ramona forstår godt at reinen blir forvirret og at flokken sprer seg, når deres områder gjennom generasjoner okkuperes av industri.

Foto: Ramona Kappfjell Sørfjell

Fremtid

Til tross for at reindriften er under hardt press, ønsker Ramona å tenke positivt.

– Jeg velger jo å se lyst på fremtiden, men jeg håper at stemmen i reindriften skal få lov å bety mer enn det den gjør nå, understreker hun.

Ramona Kappfjell Sørfjell

IVARETA NATUREN: Ramona har lært seg å ta vare med naturen, på grunn av oppveksten og livet i reindriften.

Foto: Privat

Reindriften sitter på mye kunnskap. Kunnskap som ikke har blitt skrevet ned, men overført muntlig fra generasjon til generasjon.

Det er kunnskap Ramona håper får leve videre, ved at også reindriften får leve videre.

– Jeg håper det vil stoppe en gang, med utbyggingen. Men det er et lite «men» der.

Politiske budskap

Skancke Pedersen forteller at hun har veldig mange politiske tanker bak det hun gjør.

– Ikke i form av en knyttneve, men i form av underliggende budskap.

Hun tror imidlertid ikke at kunst kan gjøre underverk, med tanke på miljø, politikk og verdensordninger.

Men hun tror kunsten kan være en tankevekker for mange.

The magic carpet av Hilde Skancke Pedersen.

MAGISK TEPPE: Verket «Magic carpet» består av medisinsk avfall. Store deler av utstillingen er laget via gjenbruk.

Foto: June Bjørnback / NRK

Les også: Vant pris under Nord-Amerikas største filmfestival