Rákkonjárga vant i lagmannsretten

Ytre Čorgas reinbeitedistrikt har ikke beiterettigheter på Máskevárri fastslår Hålogaland lagmannsrett.

Hålogaland lagmannsrett

Disse tre dommere i Hålogaland lagmannsrett har avgjort hvem av de stridende parter, reinbeitedistrikt 7 eller 9, har rett til vinterbeiteområdene på Máskevárri i Tana.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Begge parter i den bitre reinbeitekonflikten hevdet tidligere at deres reindrift blir rasert dersom de taper rettsaka i Hålogaland lagmannsrett.

Saken gjelder tvist om retten til reinbeite i Máskevárri i Tana kommune, et område på ca. 200 km² i reinbeitedistrikt 11 Polmak, som er et vinterbeiteområde.

Tvisteområdet består av skog og snaufjell, og avgrenses i grove trekk av Tanaelva i øst og elva Máskejohka i nord og vest.

Det var i fjor vinter at reinbeitedistrikt 9 gikk til sak mot reinbeitedistrikt 7. Deres primære påstand var enerett til reinbeite på Máskevárri. Subsidiært krevde de delt rettighet.

Indre Finnmark tingrett hadde gått inn for delt beiterett. Distrikt 9 tok dette som en delvis seier. Men distrikt 7 nektet å godta dommen, og saken ble derfor anket til Hålogaland lagmannsrett.

Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.