Ragnhild Marie Melleby Aslaksen

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen er Aps 3. kandidat i valgkrets 1.

Ragnhild Melleby Aslaksen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født i 30.4.1962. Bosatt i Vadsø.

I kommunen var det 264 personer i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Facebook-profil: JA

Økonomi

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen (1962)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

351.093

0

108.951

2007

404.341

0

129.612

Roller

Hun står oppført som styremedlem i Finnmark Skikrets.

Ragnhild Marie Melleby Aslaksen er gift med Jan Amund Aslaksen. Han står oppført som eier og styreleder av selskapet Fossebygg AS. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 20.862.000 kr, og et driftsresultat på 817.000 kr.

Paret har sønnene Kristian og Martin.