- Åpenheten blir bedre med ny hjemmeside

Rådmann Kent Valio i Kautokeino mener ikke at kommunen er dårligst i landet på åpenhet, men når kommunens nettside ikke fungerer så blir resultatet som Pressens offentlighetsutvalgs åpenhetsindeks viser.

Rådmann Kent Valio

Rådmann Kent Valio tror ikke kommunen vil være dårligst på åpenhet når kommunen nye hjemmeside kommer på plass.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Den undersøkelsen som er gjort om åpenhet i kommunene baserer seg på kommunens tjenester via hjemmesidene, men vår hjemmeside ligger nede og fungerer ikke, men vi holder på med en ny hjemmeside for Kautokeino kommune, forklarer rådmann Kent Valio.

Pressenes offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner og flere samiske kommuner er blant de 25 kommunene som er verst på åpenhet. Kautokeino kommune kommer dårligst ut av alle landets kommuner i denne undersøkelsen.

Får ny hjemmeside

Så lenge kommunen ikke har en egen fungerende hjemmeside så oppfordrer Kent Valio folk til å ta kontakt med kommunen på gamle måten, telefon eller via kommunens servicetorg.

– Vi er egentlig uten skyld i denne saken, for den tidligere leverandøren av hjemmesiden vi hadde la ned driften sin og vi har hatt anbud på levering av ny hjemmeside, men her har det oppstått en tvist som har tatt tid, forklarer Valio, men vi jobber med en ny hjemmeside som skal være klar til sommeren.

Gjør ikke store endringene

Valio mener ikke de trenger å gjøre så mye for å forbedre tallene og komme seg bort fra sisteplassen de har i dag.

– Når hjemmesiden vil være på plass til sommeren så bedres jo mye av situasjonen, men jeg er ikke enig i at vi er dårligst på åpenhet i Norge for vi har hele sju mediebedrifter i Kautokeino som følger med på driften vår, forklarer Valio, som mener kommunens innbyggere har god oversikt over det som daglig skjer i kommunen.