Rådmannen i Karasjok går av

Hilda Vuolab trekker seg nå som rådmann i Karasjok. Saken kommer opp i lukket kommunestyremøte i neste uke.

Hilda Vuolab

Hilda Vuolab vil ikke lenger være rådmann i Karasjok.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Ut fra det avisa Ságat erfarer har rådmann Hilda Vuolab bestemt seg for å trekke seg fra rådmannsstillingen fra 1. januar 2013.

Anne Toril Eriksen Balto

Ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vuolab sier til NRK at hun ikke vil kommentere saken.

– Jeg vil hverken bekrefte eller avkrefte at jeg går av. Dette må du spørre ordføreren om, er Hilda Vuolabs korte kommentar. Utover det vil hun ikke si noe som helst.

Ordføreren er på sin side veldig varsom med hva hun sier.

– Det er en sak jeg ikke kan bekrefte på nåværende tidspunkt, sier ordfører Anne Toril Eriksen Balto til Ságat.

I følge avisen har ordføreren skiftende argumenter for hemmelighold av saken.

Sliter med store underskudd

Karasjok kommune sliter med store underskudd. I vår havnet kommunen i den såkalte Robek-lista , som betyr at kommuneøkonomien settes under statlig kontroll. Underskuddet var da på 22 millioner kroner. Dette underskuddet samlet seg opp fordi kommunen i løpet av tre år fra 2008-2010 hadde et stort overforbruk.

I desember 2011 fikk rådmann Hilda Vuolab og administrasjonen i Karasjok kommune knusende kritikk i en rapport om økonomistyringen av kommunen. Kritikken går på manglende rapportering, som i følge rapporten er et brudd på kommuneloven.

«Meget kritikkverdig», er konklusjonen i rapporten.

– På en måte føler jeg jo det, svarer Vuolab når NRK spør om hun har brutt kommuneloven.

I løpet av de tre siste årene har ikke administrasjonen lagt fram skriftlige rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i løpet av året (tertialrapporter). Dette er i strid med kommunelovens paragraf 47.

– Jeg har jo visst at jeg som rådmann skal rapportere, men jeg var ikke klar over at det var så strenge krav om at dette skulle være skriftlig. Etter at jeg begynte som rådmann, har jeg bare fulgt tidligere måter å gjøre det på. Nå viser det seg altså at muntlig rapportering ikke var tilstrekkelig, uttalte Vuolab til NRK.

Hun ønsket ikke da å si noe om eventuelle konsekvenser for jobben hennes som rådmann.