Hopp til innhold

Får fri for å rovdyr-protestere

Snåsas rådmann gir de kommunalt ansatte fri til å delta under protesten mot Norges rovdyrpolitikk i Oslo på fredag.

Truls Eggen

Rådmann Truls Eggen (innfelt) vil mobilisere flest mulig til å delta i aksjonen for en ny rovdyrpolitikk.

Foto: Scanpix/NRK (montasje)

«Folk i distriktene vil fortsette å bruke naturen til matauk. Nå må politikerne ta styringsansvaret. Nok er nok!», skriver aksjonistene i «La bygdene leve, Jens!» i et opprop.

Aksjonen krever en fornuftig balanse mellom vern og bruk.

Høyt prioritert

Rådmann Truls Eggen i Snåsa oppfordrer alle kommunalt ansatte i Nord-Trøndelag til å reise til Oslo for å delta i protesten mot rovdyrpolitikken som arrangeres på fredag.

Han lover fri fra arbeidet for dem som vil ta oppfordringen til følge i hans kommune. Det vil bli satt opp busser fra Midt-Norge til hovedstaden.

– Fordi at dette er en høyt prioritert sakt politisk i Snåsa, bør de vurdere muligheten for å bli med på markeringen, sier Truls Eggen til NRK.

«Snåsa-mannen» deltar

I sørsamiske områder har rovdyrbestanden økt så mye de siste årene at den truer reindrifta og hele den sørsamiske kulturen, sier aksjonens ledere, som består av reindriftsutøvere, bønder, politikere og innbyggere.

Også den kjente helbrederen Joralf Gjerstad, bedre kjent som «Snåsa-mannen», er blant aksjonistene.

Mister seksti prosent

Tall fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser at enkelte reinbeitedistrikt mister seksti prosent av kalvene til rovdyr.

For hele fylket er tallet 25 prosent.

I enkelte distrikt tar rovdyr livet av flere rein enn det reindriftsutøvere selger.

– Særlig reindrifta sliter på grunn av at rovdyrpolitikken ikke fungerer, og det er en svært vesentlig sak for Snåsa kommune, sier rådmann Eggen.

Hele kommunen lider

Nå reindrifta i området lider, lider hele kommunen, mener Eggen, og understreker at samisk kultur er viktig for Snåsa kommune.

Derfor ønsker han at så mange som mulig deltar under protesten.

Han vil ikke betale lønn til de som forlater arbeidsplassen, men håper at ansatte bruker av ferie eller oppspart avspasering.

Også ordførerne i Røyrvik og Lierne har bestemt å gi de kommunalt ansatte fri for å reise sørover for å delta i aksjonen.

Korte nyheter

 • Zaniar Matapour (42) áššáiduhtton goddimis ja terrordagus

  Son lea dovddus politiijaide ja sii dutket dál lea go son radikaliserejuvvon daid maŋimuš jagiidgis. Matapouras lea guhkes duogáš mii guoská veahkaválddálašvuhtii ja áitagiidda.

 • PST: – Ekstremistalaš isláma terrordahku

  PST ávvoštallá báhččimiid Oslos ektremistalaš isláma terrordahkun.

  Nu dadjá PST- hoavda Roger Berg preassakonferánssas odne dii 1400.

  PST maid lokte terrorvara Norggas buot bajimus dássái mii lea erenoamáš terror vára.

  – Dáppe lea leamaš terrorakšuvdna, ja dál lea ain eahpesihkkaris terrordilálašvuohta. Dan dihte loktet terrorvára Norggas, dadjá Berg.

  Son gohčoda bahčimiid mannan ija issoras vahágis dáhpáhussan.

  – Min jurdagat leat oapmahaččaid ja sin luhtte geasa dat dáhpáhus lea čuohcan, dadjá Berg.

  Roger Berg, PST
  Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
 • Alta Pride avlyser

  Alta Pride har avlyst sitt arrangement lørdag som følge av skytingen i Oslo. Det skriver iFinnmark. Arrangementet skulle vært en del av en sommerfest, men styret i Alta Pride skriver at hendelsen i Oslo gjør det vanskelig.