NRK Meny

Rádjegoziheapme nannejuvvo

Brasil ja Colombia nanneba rádjegoziheami go ballába ahte ovddeš FARC-gerillja soalddáhat sáhttet fillejuvvot narkotihkka vearredaguide, namalassii fievrredit narkotihkaid rastá rájiid. FARC-soalddáhiin leat ollu ja buorit vearjjut maid kriminála joavkkut sáhttet ávkkástallat jos ožžot soalddáhiid iežaset beallái.