Rádjeássanortnet ávvuduvvo

Odne lea viđa jagi áigge ahte Norgga ja Ruošša eiseválddit álggahedje ortnega mas Mátta-Várjjaga ja Guoládatnjárgga olbmot geat ásset riikkarájá lahka, besset visumkeahttá rasttildit rájá. Mátta-Várjjaga várresátnejođiheaddji Lena Bergeng (Bb) oaivvilda ordnet lea doaibman bures, ja ahte galggašii viiddiduvvot vai buot fylkka ássit besset ruoššarájá rasttildit nu ollu go háliidit. Ordnet ávvuduvvo Kirkonjárgga servodatviesus otná eahkedis.

Grenseboerområde Norge-Russland
Foto: Eilif Aslaksen / NRK