Rádjá jávkamiidda

Vuođđoskuvlla maŋimuš jagiid várás fertešii maid bidjat jávkanrájá. Dan oaivvilda dutki Robin Ulriksen. Diibmá biddjui 10 % rádjá joatkkaskuvllaide ja dat mearkkaša ahte oahppi ii sáhte jávkat ovtta fágas guhkit go 10 % vai ollášuhttá fága. Ikte almmuheigga Utdanning fágabláđđi ja NRK guorahallama, mii čájehii ahte vuođđoskuvllas jagis badjel 22 000 máná jávket olles mánu dahje guhkit.