Hopp til innhold

Rádda čáhci

Rádda dahje ráttas čáziid áigi álgá maŋeščavčča.

Goalki
Foto: Else Turi / NRK Sápmi

Čakčat ráddá čáhci

Čáhci ráddá dálvedagadettiin. Dalle čázit (jogat, jávrrit, mearra) galbmogohtet. Go ii leat šat geassečáhci, de daddjo ahte čáhci lea ráddan. Geahča dás muhtun sániid mat čilgejit dálvama rádda čázis gitta dássážii go čatná čáziid: Suosat

Bikko-Áillu Máhtte-rohkki, Mathis A. Sara muitalii ahte badjeolbmot lávejit vuojahit (ealu) ovdal rádda čázi, namalassii ovdal golggotmánu 15.

Korte nyheter

 • Guokte vahkku vel Sámi Grand Prixii

  Dál lea sullii guokte vahkku vel ovdal go lea áigi lávket Sámi Grand Prix musihkkalávdái Báktehárjjis, Guovdageainnus beassášlávvardaga. Saara Hermansson lea ovdal vuoitán musihkkaoasi, muhto dál son lea mielde árbevirolaš luohtegilvvus. Ná son muitalii Veaigesáddagis:

 • Syv av ti har tillit til politiet i Nordland

  72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022.

  Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt, men det overordnede hovedbildet er det samme: de fleste har høy tillit til politiet.

  I Nordland har innbyggerne 71 prosent tillit til politiet, og kommer mellom Trøndelag som har størst tillit og Finnmark som har minst.

  I undersøkelsen kommer det også fram at en liten andel oppgir at deres tillit har gått litt ned. Den negative utviklingen finner de i alle politidistriktene.

  – Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

  – Tillit er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og ikke noe vi kan ta for gitt, men må jobbe for hver dag. Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt, sier politidirektøren videre.

  I undersøkelsen oppgir 60 prosent mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit.

  Tre kategorier peker seg ut: Hvordan innbyggerne oppfatter politiets kapasitet og håndtering, enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet og en generell oppfatning av politiet.

  I undersøkelsen står det også at synlig politi i gatene oppfattes som viktig for folk. Men 14 prosent av innbyggerne i Nordland mener de ser politiet sjelden og er misfornøyd med det.

  Likevel er andelen av de som føler seg trygge når de ferdes ute alene på kveldstid nest størst i Nordland, og ligg på 82 prosent. Det er bare Finnmark som føler seg mer trygg, og ligg på hele 84 prosent.

  Politibetjent i uniform
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Finlands president signerte Nato-pakta

  Finlands president Sauli Niinistö signerte torsdag Nato-pakta, som gjer at landet er i ferd med å bli medlem av forsvarsalliansen, melder Reuters. Ungarn og Tyrkia er dei einaste Nato-medlemmane som enno ikkje har godkjent medlemskapen, men dei har sagt dei vil gjere det snart.

  Finlands president Sauli Niinistö signerer Nato-pakten
  Foto: MARKKU ULANDER / AFP