Ráđđehus nanne gáiddusoahpahusa

Norgga ráđđehus háliida nannet sámegiel gáiddusoahpahusa.

Ragnhild Vassvik Kalstad
Foto: Mette Ballovara / NRK

Norgga ráđđehusas lea dáhttu buoredit sámegiel gáiddus oahpahusa. Ráđđehusa Sámeáššiid stáhtačálli Ragnhild Vassvik Kalstad lohká, ahte Sámegiel gáiddus oahppu šaddá ain deháleabbon boahtteáiggis, go ollu sápmelaččat fárrejit olggobeallai sámi váldobáikkiid, muhto háliidit lihkká mánáidis oahppat sámegiela skuvllas.

- Lullisámegiela ovdáneapmái boahtá leat hui dehálaš, ahte mii nagodat buoridit gáiddusoahpahusa, dadjá stáhtačálli.

Loga maid: Ovttasbargu berre buoriduvvot

Lulli- ja Julevsámis erenoamáš dehálaš

Erenoamáš dehálaš gáiddusoahpahus lea Lulli- ja Julevsámi guovlluin, gos sámit orrot bieđgguid ja oahpaheaddjit leat unnán.
Gáiddusoahpahusa bokte sáhttá oahpaheaddji logaldallat ohppiide, gos dal giige leš.

Ráđđehus lea dál guorahallamin, mo ovddidit gáiddusoahppu buoremusat. Sii háliidit dál buoridit dán oahpahusa dási, muitala Vassvik Kalstad.

- Otná oahpahusa dássi rievddada menddo olu ja dan ferte buoridit. Oahpahusa resurssaid maid berre lasihit, čilge Sámeáššiid stáhtačálli.


GULDAL: