Hopp til innhold

Dá leat dat ođđa koronanjuolggadusat

Otná rájes šaddá lohpi fas guossohit alkohola, muhto dušše diibmu 23.00 rádjái.

Jonas Gahr Støre

Stáhtaministtar Jonas Gahr Støre almmuhii odne, ahte muhtin koronagáržžideamit leat ložžojuvvon.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Loga dárogillii

– Mii sáhttit ložžet máŋga doaibmabiju, mat leat ásahuvvon njealji vahku dassái, muitala stáhtaministtar Jonas Gahr Støre.

Alkohola lea fas lohpi guossohit, muhto dušše diibmu 23.00 rádjái.

– Alkoholaguossoheapmi galgá dáhpáhuvvat bevddiin, go dat dagaha ahte guossit unnit lihkadit ja dat nanne njoammusuddjema, čilgii dearvvasvuođaministtar Ingvild Kjerkol.

Rievdadit errennjuolggadusaid

Ráđđehus áigu nuppástuhttit errennjuolggadusaid, nu ahte iskosat sáhttet sakka eambbo boahtit errema sadjái.

Njoammuerren «eará lahkaoktavuođaide» njommon olbmuide - namalassii daidda geat eai ása seammá dálus - lonuhuvvo iskosiin.

Korona pressekonferanse

Dearvvasvuođa- ja ovdamorašministtar Ingvild Kjerkol čilgii ođđa njuolggadusaid.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Lagamuš mánuid áigge soitet ollugat njoammuduvvot, ja jávkan barggus soaitá leat allat. Buot fitnodagat ja doaimmat fertejit dasa ráhkkanit. Ferte plánet doallat eanemus vejolaš dábálaš doaimma váttis dilis. Rievdadusat maid ráđđehus dál čađaha galggašedje váikkuhit dasa, ahte eambbosat sáhttet eallit dábálaš eallima. Dan galggašedje sáhttit dahkat, vaikko leage olu njoammu servodagas, dadjá dearvvasvuođa- ja ovdamorašministtar Ingvild Kjerkol.

Njuolggadusat gustojit bearjadaga ođđajagimánu 14. beaivvi čuovganeami rájes.

Loga eanet koronaođđasiid dáppe:

Eambbo olbmot besset doaluide

Ráđđehus diktá dál gitta 200 olbmo searvat doaluide viesuid siste jus doppe leat čohkkánsajit mat leat giddejuvvon.

Dát eaktuda, ahte njoammusuddjen váldo vuhtii gaskkain ja njálbmesujiin. Jus čohkkánsajit eai leat giddejuvvon de lasihuvvo lohku 20 olbmot 30 olbmui, čuvgii ráđđehus otná preassakonferánssas.

Saudi Arabiske kvinner på konsert

Eambbosat besset searvat doaluide dáluid siste, jus olbmot dollet gaskkaid, geavahit njálbmesuoji ja jus stuolut leat giddejuvvon.

Foto: Amr Nabil / AP

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: