Normal

Villaluossaguovddáš Detnui

Norgga ráđđehus háliida Norgii ásahit njeallje villaluossaguovddáža, earet eará Detnui. Gurutbellodat dat lea ožžon Ráđđehusa juolludit oktiibuot 35 miljovnna kruvnnu dan nammii.

Villaks

Ráđđehus háliida ásahit njeallje villaluossaguovddáža Norgii

Foto: Bente Bjercke

Man ollu dan 35 miljovdnasaš supmis manná daid iešguđet guovddážiidda ii čielgga ovdal go Stuorradikki energiija- ja biraskomitea lea meannudan ášši.

Sátnejođiheaddji ilus

Frank Ingilæ

Illusáhka Deanu sátnejođiheaddjái go Norgga ráđđehus árvala ásahit villaluossaguovddáža Detnui

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Deanu Sátnejođiheaddji Frank Ingilæ čilge ahte sii guhká leat bargan dan nammii ahte ásahit villaluossaguovddáža, dahje nu gohčoduvvon Joddo-gealboguovddáža.
Gurutbellodat dat lea ožžon Ráđđehusa juolludit oktiibuot 35 miljovnna kruvnnu "villaluosa kálken" bušeahttapostii, čilge bellodaga nubbijođiheaddji Ola Elvestuen, guhte lea maid Stuorradikki energiija- ja biraskomitea jođiheaddji:

Guldal ášši: