Gažus: Makkár ságaid muittát jagis 2020?

Quiz: Husker du hvilke samiske saker som ble omtalt i 2020? Test deg selv her!

Samisk kultur har vært omtalt i media i 2020 på mange områder.

Samisk kultur har vært omtalt i media på mange områder i året som gikk.

Foto: SAMUEL FRODE GRØNMO / JULIA MARIE NAGLESTAD / WENCHE MARIE HÆTTA / STATSBYGG / PRIVAT / Montasje

Feara mii lea geavvan Sámis dán jagi, muhto man buorre muitu dus rievtti mielde lea? Dát gažus soaitá čájehit dan.

1/8 Čigŋás nissonat - Kvinner i finstasen

Brush challenge med aboriginere, samer og inuitter

STOLTHET: At urfolkskvinner viser frem kulturen sin med stolthet har blitt en viral trend.

Foto: NITV / Privat / Bildemontasje: Anders Boine Verstad

Eamiálbmotnissonat serve Tik Tok-hástalussii mas galgá čiŋadit. Muhto man balko viidáseappot filmmas?

Urfolkskvinner ble med i Tik Tok-utfordingen og viste fram sine tradisjonelle klesdrakter. Men hva kastet de videre i videoen?

2/8 Mii geavvá dá? Hva foregår her?

Fred Buljo og Lillian Aasebø

SKAL VI DANSE: Fred Buljo og Lillian Aasebø i full sving på dansegulvet.

Foto: Espen Solli / TV 2 / TV 2

Mii geavai juste dán prográmmas, mas artista Fred Buljo dánssui dáinna lágiin?

Hva skjedde med Fred Buljo denne epsioden av Skal vi danse?

3/8 Stjernekamp 2020

Vegard Bjørsmo på Stjernekamp – foto fra generalprøven 10. oktober, 2020.

MUSIKÁLA: Vegard lávllui ollu šaŋŋeriid gilvvus.

Foto: Julia Marie Naglestad

Vegard Bjørsmo gilvalii guhká Stjernekamp-gilvvuin. Mii ii leat duohta?

Hva er usant om Vegard Bjørsmos deltakelse i Stjernekamp 2020?

4/8 Agibeaivái muitun - Minne for livet

Kevin Boine med tatovering

TATOVERING: Artisten Kevin Boine med ny tatovering etter MGP 2020.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Manne artista Kevin Boine válljii birccuid tatoverehit maŋŋel Melodi Grand Prix-gilvvuid?

Hvorfor valgte Kevin Boine å få terningkast som tatovering etter MGP 2020?

5/8 Saemien Sijte

Grunnstein nedleggelse i Saemien Sijte. Fra høyre, Kultur og likestillingsminister Abid Raja, Sametingspresident, Aili Keskitalo, Direktør i Saemen Sijte Birgitta Fossum og byggherredirektør Marius Tunstad.

GRUNNSTEINEN PÅ PLASS: To direktører, en president og en minister legger ned grunnsteinen til nye Saemien Sijte.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Man guhká fertejedje sámit Snåases vuordit ovdal go vuođđogeađgi dan ođđa Saemien Sijte-vistái biddjui eatnamii?

Hvor lang tid gikk det før grunnsteinen endelig ble lagt for det nye samiske museumsbygget på Snåsa?

6/8 Doarvái dál - Nok nu

Ble hetset

UNOHIS VÁSÁHUS TROMSSAS: Dát sámenieida muitalii iežas vásáhusa birra, ja de lei vuot sáhka Tromssa birra mediain.

Foto: Marita Andersen / NRK

Dát sámenieida vásihii unohisvuođa Tromssas, ja maŋŋil dán dáhpáhusa ilmmai fáddágilkor #doarváidál. Masa leat olbmot dolkan?

Denne samejenta opplevde noe ubehagelig i Tromsø, og etter det kom emneknaggen #noknu. Men hva er det folk er lei av?

7/8 Diplom-Is

Marianne Mikkelsen Triumf

OAČČUI GALBBA: Marianne Isaksdatter Triumf iežas ođđa galbbain.

Foto: Privat

Diplom-Is mearridii ahte sii rievdadit logo mii sis lea leamaš 90 jagi. Ja dát nisu doamai sihkkarastit alcces dán galbba. Manne nu dagai?

Diplom-Is har bestemt seg for å fornye logoen sin som de har hatt i 90 år. Denne kvinnen sikret seg det gamle skiltet, men hvorfor gjorde hun det?

8/8 Ella Marie Hætta Isaksen

Isák – «Elle»

MYE OMTALT: Ella Marie Hætta Isaksen har vært avbildet og omtalt i flere medier i år.

Artista Ella Marie Hætta Isaksena birra lei čálus sámegillii, bláđis mii muđui ii čále sámegillii. Guhtemuš bláđđi dát lei?

For første gang ble det skrevet på samisk i dette norske magasinet, da det handlet om artist Ella Marie Hætta Isaksen. Hva heter bladet?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.