Hopp til innhold
Quiz

Gažus: Makkár ságaid muittát jagis 2020?

Quiz: Husker du hvilke samiske saker som ble omtalt i 2020? Test deg selv her!

Samisk kultur har vært omtalt i media i 2020 på mange områder.

Samisk kultur har vært omtalt i media på mange områder i året som gikk.

Foto: SAMUEL FRODE GRØNMO / JULIA MARIE NAGLESTAD / WENCHE MARIE HÆTTA / STATSBYGG / PRIVAT / Montasje

Feara mii lea geavvan Sámis dán jagi, muhto man buorre muitu dus rievtti mielde lea? Dát gažus soaitá čájehit dan.

1/8 Čigŋás nissonat - Kvinner i finstasen

Brush challenge med aboriginere, samer og inuitter

STOLTHET: At urfolkskvinner viser frem kulturen sin med stolthet har blitt en viral trend.

Foto: NITV / Privat / Bildemontasje: Anders Boine Verstad

Eamiálbmotnissonat serve Tik Tok-hástalussii mas galgá čiŋadit. Muhto man balko viidáseappot filmmas?

Urfolkskvinner ble med i Tik Tok-utfordingen og viste fram sine tradisjonelle klesdrakter. Men hva kastet de videre i videoen?

2/8 Mii geavvá dá? Hva foregår her?

Fred Buljo og Lillian Aasebø

SKAL VI DANSE: Fred Buljo og Lillian Aasebø i full sving på dansegulvet.

Foto: Espen Solli / TV 2 / TV 2

Mii geavai juste dán prográmmas, mas artista Fred Buljo dánssui dáinna lágiin?

Hva skjedde med Fred Buljo denne epsioden av Skal vi danse?

3/8 Stjernekamp 2020

Vegard Bjørsmo på Stjernekamp – foto fra generalprøven 10. oktober, 2020.

MUSIKÁLA: Vegard lávllui ollu šaŋŋeriid gilvvus.

Foto: Julia Marie Naglestad

Vegard Bjørsmo gilvalii guhká Stjernekamp-gilvvuin. Mii ii leat duohta?

Hva er usant om Vegard Bjørsmos deltakelse i Stjernekamp 2020?

4/8 Agibeaivái muitun - Minne for livet

Kevin Boine med tatovering

TATOVERING: Artisten Kevin Boine med ny tatovering etter MGP 2020.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Manne artista Kevin Boine válljii birccuid tatoverehit maŋŋel Melodi Grand Prix-gilvvuid?

Hvorfor valgte Kevin Boine å få terningkast som tatovering etter MGP 2020?

5/8 Saemien Sijte

Grunnstein nedleggelse i Saemien Sijte. Fra høyre, Kultur og likestillingsminister Abid Raja, Sametingspresident, Aili Keskitalo, Direktør i Saemen Sijte Birgitta Fossum og byggherredirektør Marius Tunstad.

GRUNNSTEINEN PÅ PLASS: To direktører, en president og en minister legger ned grunnsteinen til nye Saemien Sijte.

Foto: Biret Ravdna Eira / NRK

Man guhká fertejedje sámit Snåases vuordit ovdal go vuođđogeađgi dan ođđa Saemien Sijte-vistái biddjui eatnamii?

Hvor lang tid gikk det før grunnsteinen endelig ble lagt for det nye samiske museumsbygget på Snåsa?

6/8 Doarvái dál - Nok nu

Ble hetset

UNOHIS VÁSÁHUS TROMSSAS: Dát sámenieida muitalii iežas vásáhusa birra, ja de lei vuot sáhka Tromssa birra mediain.

Foto: Marita Andersen / NRK

Dát sámenieida vásihii unohisvuođa Tromssas, ja maŋŋil dán dáhpáhusa ilmmai fáddágilkor #doarváidál. Masa leat olbmot dolkan?

Denne samejenta opplevde noe ubehagelig i Tromsø, og etter det kom emneknaggen #noknu. Men hva er det folk er lei av?

7/8 Diplom-Is

Marianne Mikkelsen Triumf

OAČČUI GALBBA: Marianne Isaksdatter Triumf iežas ođđa galbbain.

Foto: Privat

Diplom-Is mearridii ahte sii rievdadit logo mii sis lea leamaš 90 jagi. Ja dát nisu doamai sihkkarastit alcces dán galbba. Manne nu dagai?

Diplom-Is har bestemt seg for å fornye logoen sin som de har hatt i 90 år. Denne kvinnen sikret seg det gamle skiltet, men hvorfor gjorde hun det?

8/8 Ella Marie Hætta Isaksen

Isák – «Elle»

MYE OMTALT: Ella Marie Hætta Isaksen har vært avbildet og omtalt i flere medier i år.

Artista Ella Marie Hætta Isaksena birra lei čálus sámegillii, bláđis mii muđui ii čále sámegillii. Guhtemuš bláđđi dát lei?

For første gang ble det skrevet på samisk i dette norske magasinet, da det handlet om artist Ella Marie Hætta Isaksen. Hva heter bladet?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover