PST dadjá nuoraid deháleamosin

Eastadanbargu nuoraid gaska lea okta dain deháleamos vugiin hehttet olbmuid šaddamis menddo radikálan ja hehttet terrora, dan oaivvilda Politiijaid sihkkarvuođabálvalusa - PST hoavda Benedicte Bjørnland. Son dadjá ahte nuoraid dat lea geahppaseamos oažžut searvat ekstremalaš muslima birrasiidda, sivat leat earret eará ahte eai dovdda ahte sii váldojit vuhtii servodagas.