NRK Meny
Normal

Bønder sjokkert over at de nektes å kjøpe jord

Bøndene i Finnmark er provoserte fordi at Finnmarkseiendommen har tatt fra dem muligheten til å kjøpe eiendommen bøndene selv har dyrket. Nå kan det hende at Finnmarkseiendommen behandler saken på nytt.

Leder i Finnmark Bondelag, Fred Johnsen
Foto: Finnmark Bondelag

Guldal: Boanddat suhttan Fefoi

Finnmarksbonden Asmund Ruud har lenge hatt planer om å kjøpe landbruksjord, men ville vente til Finnmarkseiendommen tok over så pengene ikke gikk til Statskog. Nå angrer han på at han ikke grep muligheten mens han hadde den. Fefo vedtok nemlig at bøndene i Finnmark ikke lenger skal ha mulighet til å kjøpe landbrukseiendommer som de leier fra Fefo. 

Ville vente til Fefo overtok

Hør: Bonde Asmund Ruud om Fefo vedtaket  

Når Asmund Ruud utvidet drifta, så begynte han å feste ekstra jordbrukseiendom fra tidligere Statskog som lovte å selge han eiendommen når økonomien hans tillot det.

Ruud forteller at han har lenge hatt planer om å kjøpe den festede eiendommen, men han valgte å vente til Finnmarkeiendommen overtok så pengene holdt seg i Finnmark. Dette angrer han sterkt på.

- Jeg føler meg nesten litt narret. Nå når jeg hadde anledning til å kjøpe jorda, får vi plutselig vite at vi ikke kan det, sier Ruud.

Sjokkert over vedtaket

Sjokket var stort når han hørte om Finnmarkeiendommens vedtak om at bønder ikke skulle få kjøpe den festede eiendommen.

- Det synes jeg er utrolig urimelig. Det er jo tross jord som vi selv har dyrket fra ingenting, sier Ruud.

Leder i Finnmark Bondelag, Fred Johnsen, er like sjokkert over de nye reglene. Bondelaget hadde ikke engang hørt om reglene før en søknad om kjøp av jordbrukseiendom ble avslått.

- Jeg er forundret over at de nye reglene ikke engang ble sendt på høring før de ble vedtatt, sier Johnsen.

Vil ikke gi opp

Hør: Finnmark Bondelags leder Fred Olsen om Fefos vedtak

Finnmark Bondelag har allerede grepet fatt i denne saken og tatt kontakt med både Storinget, Sametinget og fylkestingspolitikere. Der tror de at de vil få hjelp til å stagge Finnmarkseiendommen.

- Vi jobber hardt med denne saken for å få en god løsning på den. De signalene vi har fått fra stortingspolitikerne er at de er veldig positive til at bøndene skal få eie jord. Så jeg tror at vi skal få gjennomslag for dette, sier Fred Johnsen.

Tror saken behandles på nytt

Styremedlem ved Finnmarkseiendommen, Egil Olli, sier at de slettes ikke hadde noen onde tanker når de vedtok de nye reglene, men at de på denne måten ville sikre landbrukseiendommer til de kommende generasjoner.

Men reaksjonene som har kommet i etterkant har gitt grunnlag for å se på denne saken på nytt.

- Jeg har hørt om at organisasjonene vil ta dette opp med Fefos styreleder, og jeg tror at denne saken vil komme opp på nytt i styret, sier Egil Olli.