Protesterer mot diamantleting

«En eventuell utvinning av diamanter kan bli slutten for verdens beste laksevassdrag, Tanavassdraget.» Dette var gjennomgangstonen på søndagens protestmøte i Utsjok i Nord-Finland.

Møteleder Beaska Niillas og Torkel Rasmussen

Møteleder Beaska Niillas og Torkel Rasmussen under søndagens protestmøte.

Foto: NILS HENRIK MÅSØ / NRK

Omlag 50 personer deltok på protestmøtet i Utsjok i Finland, som Sámiid Siida og Deanu sámiid searvi arrangerte i dag søndag.

Det er det irske selskapet Karelian Diamond Resources som planlegger å starte opp med letevirksomhet i området.

Les: Her vil finnene lete diamanter

Diamantselskap ikke med på møtet

Protestmøte i Utsjoki, Finland

Ønsker ikke diamantboring i området.

Foto: NILS HENRIK MÅSØ / NRK

Verken firmaet Karelian Diamond Resources eller Rio Tinto var invitert og hadde derfor ikke representanter til stede under søndagens møte.

– I etterkant tenker jeg at vi burde ha invitert dem, sier Torkel Rasmussen.

Orienteringen ble derfor delvis gitt på bakgrunn av offentlige kunngjøringer. Til stede var derimot en representant fra den finske skogsstyrelsen. I følge ham vil diamantletinga foregå i en 7 års periode.

Rasmussen kunne også opplyse møtedeltakerne om at firmaet som har fått førsteretten til letinga, ikke selv skal drive utvinning, dersom det finnes diamanter i området.

Denne rettigheten blir gitt til gruveselskapet Rio Tinto. Det er det samme firmaet som på 90-tallet ble jaget vekk fra Karasjok av daværende sametingspresident Ole Henrik Magga.

Protestmøte

Møtedeltakerne var svært kritiske til selskapet som nå ønsker å søke etter diamanter i området kring Tanaelva.

Foto: NILS HENRIK MÅSØ / NRK

Frykter fremtidig utvikling

Møteleder Torkel Rasmussen mener at man står overfor en skremmende utvikling i saken, og han tror ikke at firmaet uten grunn vil igangsette leting av diamanter her.

– De har nok store forhåpninger om at det finnes så pass mye diamanter her i området at de kan tjene store penger på dette, sier Rasmussen.

Må stoppes med en gang

Samtlige andre som tok ordet, var sterkt imot leting av diamanter ved Tanavassdraget.

Møtedeltaker Ellen Ravna oppfordret de frammøtte til å jobbe for å stoppe virksomheten umiddelbart, og vise sterk motstand mot letevirksomheten.

Hun konkluderte med at dette prosjektet må stanses før det i det hele tatt har begynt.

Les: Håper på diamant-arbeidsplasser

NRK Sápmi har gjort flere forsøk på å få kommentar fra både Karelian Diamond Resources og Rio Tinto. Så langt har ingen av selskapene vært tilgjengelig for kommentar.