Hopp til innhold

– Norskspråklige lærere var et overgrep fra norske myndigheter

– Norske myndigheter har forbrutt seg. Det er jo en overgrepssituasjon, uansett hvordan man enn snur og vender på det.

Internatlivet var tøft for mange samebarn som bare fikk undervisning på norsk.

Internatlivet var tøft for mange samebarn som bare fikk undervisning på norsk.

Foto: BØRRETZEN, SVERRE A. / SCANPIX

Situasjonen for de barna som måtte på internat var tøff. Særlig tøft var det for sjuåringer som måtte forlate foreldrene til fordel for en tilværelse sammen med andre barn i skolepliktig alder, og en tilværelse med fremmedkulturelle lærere som heller ikke snakket samme språket som dem.

– Mange har nok tatt skade av det, sier professor Jens Ivar Nergård ved Universitetet i Tromsø.

Jens Ivar Nergård er professor innen fagfeltet Kulturpedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, og han tror at temaet om internatlivet til mange tusen barn fortsatt er tabu, og at mange barn ble skadet for livet.

– Det er jo en mørk historie og et mørkt kapittel i norsk historie. Internatsituasjonen var dramatisk, særlig i Finnmark der 35 prosent av elevene bodde på internat. Det som er situasjonen er at vi strengt tatt ikke vet ordentlig om hva som er konsekvensene, og hvordan det har preget de som har bodd på internat. Det er utfordringen.

Les: – Internatskolene var barnemishandling i offentlig regi

Overgrep som frembragte taushet

Nergård viser til NRK sin artikkel om internatlivet i Finnmark der to lærerpar beretter om hvordan de opplevde å komme som lærere til en internatskole . Lærere som ikke hadde kunnskap om den samiske kulturen, og ei heller kunne barnas morsmål.

Nergård kaller dette for en forbrytelse fra myndighetenes side.

– Det som er vanskelig med denne situasjonen er at lærerne ufrivillig ble involvert i et overgrep. Norske myndigheter har forbrutt seg. Det er jo en overgrepssituasjon, uansett hvordan man enn snur og vender på det.

– Myndighetene har aldri vært gira på å få belyst denne situasjonen, og på den samiske siden har det gjort så mye med folk at det har frembragt taushet. Og det er det som er det store problemet.

Jens Ivar Nergård

Jens Ivar Nergård mener norske myndigheter forbrøt seg da de sendte lærere til internatskolene for å undervise på et språk barna ikke forsto.

Foto: Mathis Eira / NRK

Strukturell vold

Nergård ser for seg at i etterkant av fornorskningstiden burde et storstilt forskningsprosjekt igangsettes for å belyse alle sider av denne historien om fornorskingspolitikken.

– En viktig grunn til det er at man må se på smertene og de sårene som internatlivet har påført folk. De smertene er blitt privatiserte. Det har blitt opp til hver enkelt å finne løsning på et strukturelt overgrep som er blitt iscenesatt av myndighetene. Det gjør at svært mange har hatt sine egne private løsninger for sine erfaringer fra internatet, og de er ikke alltid like fruktbart.

Sosiologien har et begrep som heter strukturell vold. Og det må man kanskje si om en sånn situasjon.

Les: Lærerne forsto ikke samiske Solbjørg

Se også: Vil ha historien om da samene ble tvunget til å bli norsk på et museum

Saken må belyses

Jens Ivar Nergård viser til kanadiske myndigheters behandling av internatpolitikken der man nedsatte en "sannhetskommisjon" for å belyse saken. Nergård mener tiden for lengst er moden for et lignende prosjekt i Norge.

– Jeg synes absolutt at det kanadiske prosjektet bør være en slags standard om hva man gjør i etterkant av en sånn situasjon. Kanada la jo frem sin sluttrapport i 2015 og de har intervjuet 4500 personer som vi må kalle for ofre for internatpolitikken. Jeg ser ikke for meg none annen situasjonen kan være bedre enn den kanadiske måten å gjøre det på i Norge og i de skandinaviske landene - i hele den arktiske regionen.

Tavleundervisning

Samiske barn ble plassert i en fremmed skole med fremmede lærere.

Foto: Filmavisen

Hva har det gjort med barna som har opplevd internatlivet?

– Det ligger som et slør over en familiekarriere der internattiden reproduserer seg fra en generasjon til en annen på en eller annen måte. Vi vet det fra undersøkelser i andre land at sånn ser det bildet ut.

Barna opplevde tidlig at voksenknappen ble slått av. De mistet den daglige kontakten med sine nærmeste, foreldre og slektninger, og de ble plassert i en fremmed skole med fremmede voksne.

Situasjonen for elevene på internatet var at det ikke var noen voksne å snakke med. Det er et rom som blir lukket hos barna, fordi de som skal stå for det faglige, de var utilgjengelig fordi de ikke snakket samme språk.

Norske lærere som jobbet på internatskolen lærte seg ikke samisk. Hva forteller det om fornorskningen?

– Det var i 1959 at fornorskingspolitikken ble offisielt avsluttet og det var da lov å bruke samisk som undervisningsspråk. Men fornorskningen fortsatte lenge etterpå av to grunner. Det ene var at man var kommet i en situasjon der folk tenkte at det samiske var "ut". Nå skulle man inn i en moderne verden der norsk var inngangsbilletten til det.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir