Professor tror ikke at Nord-Norge kan bli et storfylke

– Å sammenligne Trøndelagsfylkene med Nord-Norge slik sametingsråd Ann-Mari Thomassen gjør det, blir helt feil, mener professer Asbjørn Røiseland ved Nord universitet.

Asbjørn Røiseland

Professor Asbjørn Røiseland mener at geografiske avstander og næringsstruktur gjør det vanskelig å sammenligne Nord-Norge med Trøndelagsfylkene.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Professoren mener at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har geografisk nærhet og er integrert allerede.

– De har i tillegg hatt samtaler og kontakt med hverandre i mange år allerede. Så situasjonen i Trøndelagsfylkene er helt annerledes enn det man finner i Nord-Norge, svarer professor Asbjørn Røiseland.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener at politikerne i Nord-Norge har mye å lære av den prosessen som førte til det historiske vedtaket om sammenslåing av Trøndelagsfylkene til en storregion .

Men professor Røiseland mener at situasjonen i Nord-Norge er helt annerledes enn i Trøndelagsfylkene:

Både geografisk avstand og forskjell i næringsstruktur og kultur taler mot et stort nordnorsk fylke.

– Det kan godt være en god idé å slå sammen Finnmark, Troms og Norland til et stort fylke. Men jeg tror ikke dette er spesielt realistisk, svarer Røiseland.

– Regjeringen vil helst legge ned

Han begrunner dette med at regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet egentlig har programfestet at de ikke ønsker et regionnivå.

  • HØR:

– Da kommunereformen ble lansert, så var ikke fylkeskommunen nevnt med ett ord. Men Stortinget påla regjeringen å innbefatte også fylkeskommunene i denne debatten. Det er jo denne prosessen vi er inne i nå, forklarer Røiseland.

Han mener at dagens regjering egentlig er svært lite opptatt av det regionale nivå.

– Derfor er det lite tynn politisk oppbacking for dette prosjektet, svarer Røiseland.

Færre og mindre mektige

– Dersom det blir sammenslåing, vil det da være mulig å fylle dette med innhold som fører til utvikling av det nordnorske samfunnet?

– Det vil det selvfølgelig være. Jo større region, jo mer kan man desentralisere. Men det er ingenting som tyder på at regjeringen har slike ambisjoner. De har egentlig ikke noe politikk for å utvide oppgavereportaret for nye større regioner, svarer professor Asbjørn Røiseland.

Ifølge ham er det i dag en slags dobbelthet i debatten: På den ene siden skal regjeringen ha færre regioner, men skal samtidig bli mindre mektige.

– Dette er stikk i strid med det som skal til for en sammenslåing, mener professor Asbjørn Røiseland.