NRK Meny
Normal

Prises for god karieskontroll

I 2008 hadde to av tre 5-åringer hull i tennene i Kautokeino. I 2013 sank det til én av fem. Tannklinikken i Kautokeino belønnes med folkehelseprisen 2014.

Barn pusser tenner

Takket være det systematiske arbeidet som Kautokeino tannklinikk har gjort både på klinikken er det nå langt færre barn med hull i tennene i kommunen. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Maria Elsness/NRK

Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris 2014 tildeles tannklinikken i Kautokeino.

Hovedformålet med folkehelseprise er å stimulere til økt oppmerksomhet og innsats rundt folkehelsearbeid i Finnmark. Prisen skal favne bredt og kunne deles ut til initiativ, prosjekter eller tiltak i regi av offentlige og private virksomheter, frivillige lag/foreninger samt enkeltpersoner i Finnmark.

Et eksempel til etterfølgelse

Prisen tildeles noen som har gjort en særskilt innsats eller er nyskapende innen folkehelsearbeid i Finnmark.

I sin begrunnelse skriver Finnmark fylkeskommune:

«Fylkesrådmannen mener likevel at Kautokeino tannklinikk under ledelse av Ann-Kristin Sara Bongo utmerker seg. Tannklinikken har jobbet med folkehelse og systematisk forebyggende tannhelse siden 2007. Dette arbeidet har gitt resultater, i 2008 hadde 64 % av 5-åringene i Kautokeino hull i tennene, mens i 2013 hadde kun 19 % av 5-åringene hull! Tannklinikken engasjerer seg også i kommunen sitt generelle folkehelsearbeid og er en pådriver for sukkerfrie barnehager og barneskoler.»

Tannklinikken i Kautokeino

Tannklinikken i Kautokeino får dermed en pris på kr 30 000,- og et kunstverk.

Foto: Åse Pulk / NRK

Videre sier fylkesrådmannen at det er få kommuner i Finnmark som har tannklinikker, som jobber så systematisk og kan vise til slike resultater som tannklinikken i Kautokeino. Dermed er dette et godt eksempel på at systematisk folkehelsearbeid nytter:


«Og det er absolutt et eksempel til etterfølgelse for andre tannklinikker og kommuner».

– Kan virke uheldig

Fylkesrådmannen har også vurdert hvorvidt det kan virke uheldig at det er en fylkeskommunal institusjon som mottar prisen:

«Fylkesrådmannen ser at det kan virke uheldig at vi tildeler folkehelseprisen til en fylkeskommunal institusjon, men prisen kan i henhold til vedtektene tildeles offentlige institusjoner. Det må også gjelde for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen er også opptatt av at offentlige etater og institusjoner skal ha en aktiv rolle i det operative tverrsektorielle folkehelsearbeidet.»

Første gang utdelt i 2012

Prosessen rundt tildeling av folkehelseprisen samordnes med de øvrige prisene som Finnmark fylkeskommune deler ut. Utdelinga skjer under fylkestingets samling i oktober.

Folkehelseprisen ble første gang utdelt i 2012. I 2012 ble prisen tildelt Alta Helselag og i 2013 gikk folkehelseprisen til Kirsti Krogh i Mental Helse Kjøllefjord.