Prisdryss til Kautokeino og Masi

Hver og en har de gjort en unik innsats innen sitt felt, og tirsdag kveld ble de hedret av fylkesordfører sammen med fylkestingets representanter.

Prisvinnerne på ett brett

Prisvinnerne på ett brett. Fra venstre til høyre: Ann Kristin Hætta, Sara Ellen Anne Buljo Eira, Merete Næss, Ronny Andersen, Bente Kvam, Bram Snijders, Ann-Kristine Sara Bongo, Brita Inga Sara, Laila Stien, fylkesvaraordfører Bente Haug. Bak til venstre fylkesordfører Runar Sjåstad.

Foto: Harald F. Hereide

Det skriver Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

Hvert år deler Finnmark fylkeskommune ut fylkeskulturprisen til personer eller organisasjoner i Finnmark som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Fylkeskulturprisen skal være en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i fylket.

Hovedutvalget for kultur og samferdsel vedtok at fylkeskulturprisen 2014 tildeles Laila Stien.

Laila Stien lever av sitt forfatterskap. Hun har fått en rekke stipendier og har bl.a. hatt Statens kunstnerstipend for forfattere i over 20 år. Stien har en innholdsrik CV med blant annet samisk oversetting av flere verk. Hun har også fått mye god kritikk for sine utgivelser og beskrives som en av Norges beste novellister. Stien har mottatt flere priser for sitt arbeid, blant annet kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok i 1993, Havmannprisen i 1999, Aschehougprisen i 2000 og Alta kommunes kulturpris i 2002.

Stiens forfatterskap har over mange år høstet anerkjennelse både fra regionalt og nasjonalt hold. Hennes arbeid har vært viktig for samisk språk og kultur i Finnmark.

Folkehelseprisen

Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris ble delt ut for tredje gang. Prisen skal stimulere til økt oppmerksomhet og innsats rundt folkehelsearbeidet i Finnmark. Prisvinneren skal ha gjort en særskilt innsats på folkehelseområdet.

Hovedutvalg for kompetanse vedtok at Kautokeino tannklinikk skal tildeles Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris i 2014.

Tannklinikken har under ledelse av klinikksjef Ann-Kristine Sara Bongo siden 2007 aktivt jobbet med forebyggende tannhelse. Kariesstatistikken for Kautokeino har vist at barn i Kautokeino har dårligere tannhelse enn de jevnaldrende ellers i fylket. I 2008 hadde 64 % av 5-åringene hull i tennene, og i 2013 hadde kun 19 % av 5-åringene hull! Dette takket være det systematiske arbeidet som Kautokeino tannklinikk har gjort i forhold til helsefremmende – og forebyggende arbeid i kommunen. I tillegg har tannklinikken i Kautokeino vært en aktiv deltaker og pådriver i ulike folkehelseprosjekt i kommunen.

Tannhelsetjenesten i Kautokeino jobber nå med en tannhelseplan som er integrert i kommunen sin folkehelseplan. Dette vil bli et godt hjelpemiddel for tannklinikken og ansatte i kommunen. Kautokeino tannklinikk arbeider systematisk og kan vise til resultater. Dette er et godt eksempel på at systematisk folkehelsearbeid nytter, og det er godt eksempel til etterfølgelse for andre tannklinikker og kommuner.

Bolystprisen

Bolystprisen kan tildeles lag, foreninger eller enkeltpersoner som har prosjekter eller aktiviteter som har bidratt og stimulert til økt bolyst, et godt omdømme og gjort små steder og kommuner i Finnmark mer attraktive.

Bolystprisen 2014 ble tildelt Maze bygdelag.

Maze bygdelag har vært en aktiv forening med mange ulike aktiviteter for å skape liv og blest om den lille bygda Maze. Her har bygdelaget gjort en betydelig innsats for å gjøre stedet attraktivt. De har kunnet vise til mange kreative tiltak, som for eksempel prosjektet «fra Facebook til face to face», Finnmarksmesterskap i sparkstøtting og babykonkurranse som også har fått stor mediedekning. I tillegg har de gjennomført et utall av mer tradisjonelle arrangementer og aktiviteter.

Bygdelaget har utmerket seg spesielt med sine innovative og nyskapende tiltak for å beholde dagens befolkning og få integrert tilflyttere i det lille lokalsamfunnet. I små samfunn, som trues av fraflytting, er det særlig viktig at det finnes slike lag og foreninger som viser en vilje og evne til at små samfunn skal bestå. Maze bygdelag er et godt eksempel på en slik forening!

Trafikksikkerhetsprisen

Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens innsats for bedre trafikksikkerhet i fylket. Prisen skal stimulere til tiltak/engasjement hos enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner etc. som ikke har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave.

Finnmark fylkeskommune tildeler trafikksikkerhetsprisen 2014 til Berlevåg barnehage.

Barnehagen har satt søkelyset på trafikksikkerhet for barna gjennom flere år. I 2011 søkte de og fikk tildelt trafikksikkerhetsmidler i forbindelse med prosjektet «Barnehagebarn og trafikk». Prosjektet hadde sykkeluke der barna fikk utdelt sykkelhjelm. De var på skiltjakt, øvde på å gå riktig langs Gate/vei. Brukte alltid refleksvester og det ble fokusert på refleksbruk gjennom å ha et ettermiddags-arrangement på refleksdagen for barn og foreldre.

De jobber i dag med å lage en liten informasjonsfilm om trafikksikkerhet som etter planen skal vises for barna på skolen. Barnehagen skal videre besøke 8, 9 og 10 klasse for å motivere til å bruke refleks ved å dele ut mye tøff refleks.

Årets lærling

Prisen «Årets lærling» deles ut til lærlinger som har utmerket seg positivt innenfor fagopplæringa.

Hovedutvalget for kompetanse vedtok i september at prisen til årets lærlinger skal tildeles Merete Næss og Ronny Andersen.

Merete Næss har vært lærling i frisørfaget og hennes lærebedrift har vært Hårdesign i Alta. Hun har vært tilknyttet opplæringskontoret for frisørfag i nord og det er også de som har foreslått henne. Merete har jobbet særdeles målbevisst og godt i sitt opplæringsløp som lærling. Hun har vært en flott rollemodell for andre elever og lærlinger da hun har deltatt aktivt i å dokumentere opplæringa digitalt og hjelpe elever i praksis. Merete Næss har i løpet av sin læretid blitt en dyktig fagarbeider som gikk opp til svenneprøve med beste karakter.

Ronny Andersen har vært lærling i energimontørfaget og har hatt sin læretid i Varanger kraft. Det kom inn to forslag på denne lærlingen med fyldig begrunnelse. Ronny har vist gode holdninger til sikkerhet og utvist usedvanlig god faglig kunnskap. Han har vært positiv både til nye arbeidsoppgaver og til arbeidsmiljøet. Ronny Andersen har i løpet av sin læretid blitt en meget dyktig fagarbeider som også fikk beste karakter på sin fagprøve.

Forslagsstillere har trukket fram disse to kandidatene som viktige rollemodeller i fagopplæringa. De har begge vært med på å markedsføre sitt fagområde og lærlingordningen på en særdeles god måte.