NRK Meny
Normal

Journalistpris til "Gollegiisá"

Roger Manndal i NRK Sápmi fikk den nordiske samiske journalistprisen 2013 for sin dokumentar "Gollegiisá".

Gollegiisá

NRK-dokumentaren 'Gollegiisá' følger en ensom reineiers kamp mot gruveselskap som ønsker å starte en gullgruve midt i hans beiteland.

Foto: NRK

Det er de tre nordiske samiske kringkasterne, NRK Sápmi, YLE Sápmi og SVT/SR Sameradio, som årlig deler ut denne prisen. Prisene for både 2013 og 2012 ble delt ut denne helga i Levi i Nord-Finland, hvor alle sameradio-redaksjonene var samlet.

Juryformann og YLE Sápmi sjef, Pirita Näkkäläjärvi sier følgende om prisvinneren og dokumentaren "Gollegiisá - Skattkammeret":

"Prisvinneren har laget en god dokumentar om et viktig og aktuelt tema som var med å påvirke samfunnet om dets standpunkt til gruvedrift."

Manndal mottok også hederlig omtale for sin dokumentar under årsmøtet i Finnmark Journalistlag i fjor.

  • Se dokumentaren her:
Norsk dokumentar. Verdens økte etterspørsel etter mineraler bidrar til et enormt fokus på naturressursene i nordområdene.
Reineier Isak Mathis Triumf i Kautokeino, kjemper en ensom kamp mot et svenskt gruveselskap som ønsker å starte en gullgruve midt i hans beiteland.

Regjeringen påvirket utredning

Thomas Sarri

Nyhetsjournalist Thomas Sarri i SR Sameradioen.

Foto: Privat

Journalistprisen for 2012 gikk til Thomas Sarri fra SR Sameradioen som laget en rekke nyhetsoppslag til radio og nett om statskontoret i Sverige som på oppdrag fra den svenske regjeringen foretok en utredning av Sametinget som politisk og myndighetsutøvende organ. Da utredningen nesten var ferdigstilt, fikk regjeringen overlevert rapporten som i stor grad kritiserte regjeringen.

Den svenske regjeringen ba forskerne bak rapporten om å endre utredningen slik at den ikke skulle være kritisk mot myndighetene, noe som statskontoret gikk med på. Dette avslørte SR Sameradioen sommeren 2012.

Juryformann Pirita Näkkäläjärvi sier følgende om Sarri og hans serie:

"Nyhetsoppslagene er et produkt av undersøkende journalistikk som det samiske samfunnet trenger, og som vi bør etterstrebe mer av. Journalisten har ikke jobbet ut ifra pressemeldinger, men har gjort sine egne granskninger."

Radio- og nettoppslagene til Sarri ble også rikssaker - og politikere tok opp saken i den svenske Riksdagen (tilsvarende Stortinget i Norge). Flere statsforskere stilte seg svært kritisk til måten regjeringen hadde blandet seg inn i en uavhengig utredning. Det svenske Sametinget har også forkastet rapporten.

Journalist Thomas Sarri sier at et anonymt tips om at utredningen hadde blitt endret, var starten på et tidkrevende arbeid som resulterte i mange oppslag.

– Jeg jobbet i starten mye alene med saken, det var mye research og jeg hadde mange kilder som jeg måtte holde kontakten med. Når vi nærmet oss publisering ble flere i redaksjonen involvert, som også jobbet med oppfølgingssaker. Det var svært nyttig å ha gode kollegaer og sjefer å diskutere sakene med, sier en glad prisvinner.