Prioriterer veiviserne

I dag er det 25 år siden Sametinget ble åpnet, men verken statsminister eller sameminister har tid til å delta i feiringen. De prioriterer heller veiviserne.

Sametinget
Foto: Eilif Aslaksen

Jørn Are Gaski

Sametingets plenumsleder, Jørn Are Gaski.

Foto: Piera Balto / NRK

– Sånn ideelt sett ville vi jo helst hatt statsministeren og sameministeren til stede. Regjeringen er representert med fiskeriminister Elisabeth Aspaker, så da er jo regjeringa representert, sier Sametingets plenumsleder, Jørn Are Gaski.

Feiringen i dag verdsetter det viktige arbeidet Sametinget har oppnådd de siste 25 årene. Sametinget har invitert alle tidligere presidenter og plenumsledere, og også samepolitikere fra Sverige, Finland og Russland deltar.

Feirer de samiske veiviserne

Statsministeren, sameminister Jan Tore Sanner og statssekretær Ante Bals deltar i 10-års jubileet av de samiske veiviserne, som er på fredag. Lederen for veiviserne er fornøyd med det.

– Vi er veldig fornøyde, og det viser at informasjonen som den samiske ungdommen har jobbet med i 10 år virkelig har hatt en stor betydning, sier lederen for veiviserne, Risten Rávná Länsman.

I løpet av 10 år har 35 ungdom deltatt som veivisere. De har reist rundt i Norge og informert det norske samfunnet om samene. Flertallet av disse ungdommene deltar i feiringen.

De nåværende veiviserne har allerede i går startet med foredrag for blant annet lærerstudentene i Oslo.
– Det er viktig å informere om samene på universitetet, sier Länsman.

– Det er fortsatt stort behov for dette arbeidet. Det er selvfølgelig administrator sitt ansvar, men sånn jeg ser det er vi til god hjelp, sier Länsman.

– Jeg synes det er hyggelig for veiviserne at de får besøk av både statsminister og sameminister, det er det jeg ønsker å kommentere angående dette, sier Jørn Are Gaski.