Prioriterer samisk som andrespråk

Sametinget har valgt å prioritere samisk som andrespråk og bevilger 17 762 000 kroner til utvikling av nye læremidler som et tiltak mot den store nedgangen i antallet elever med dette faget i skolen.

Ordbøker og lærebøkerer ikke alltid tilstrekkelig språkhjelp.

Sametinget bevilger 17 762 000 kroner til å utvikle nye lærebøker, arbeidsoppgaver, nettressurs for elever og nettbasert veiledning til faget samisk som andrespråk.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Sametinget har ansvaret for samisk utvikling av læremidler på grunnskolenivå, skriver Sametinget på sine hjemmesider. Samtingsråd Silje Karine Muotka sier at de har prioritert samisk som andrespråk i årets tildelinger, og at målet er at det skal være læremidler i alle fag samt læringsressurser til elever med særskilt tilrettelagt undervisning i barnehagen.

– Vi er opptatt av å ta tak i den store nedgangen i antallet elever som ønsker samisk som andrespråk på skolen, forteller Muotka.

Hun sier de har satt i gang flere tiltak i håp om å snu denne negative utviklingen slik og at flere elever igjen velger faget . I år har sametingsrådet prioritert læremidler til dette faget både på nord-, lule- og sørsamisk.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka sier at de ønsker å snu nedgangen i antallet elever med samisk som andrespråk i skolen og at det trengs et større løft av samiske læremidler.

Foto: Lisa Maria Anti

– Hvert læremiddelprosjekt er svært kostnadskrevende, forteller Muotka.

Hun sier at det er tydelig at det trengs en forbedring av samiske læremidler og dette er noe som de ønsker å priorietere. Sametingsrådet har blandt annet løftet spørsmålet om finansiering av det heldekkende digitale læremiddelet Salaby, og at det er en sak de fortsatt vil følge opp.

- Målet vårt er at det skal være læremidler i alle fag, samt læringsressurser til elever med særskilt tilrettelagt undervisning og i barnehagen. sier Muotka.