Prevenšuvdna-áppa nuoraide

Ravn Studio leat ráhkadeamen prevenšuvdna-áppa, mii maiddái boahtá sámegillii. Áppas addá sámi nuoraide vejolašvuođa oahppatsámegillii seksuálalaš njoammodávddaid ja prevenšuvnnaid birra.