Presser på for å få landsdekkende skoletilbud i hundekjøring

Ulf Ballo i Arbeiderpartiet oppfordrer kommunestyret i Tana til å støtte ideen om landsdekkende linje for hundekjøring ved Tana videregående skole.

Hunder i Finnmarksløpet

Finnmarksløpet har gjort sitt for at interessen for hundekjøring øker.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ulf Ballo (Ap) på kommunestyremøte

Her legger Ulf Ballo (Ap) fram forslag til støtteerklæring for en landsdekkende skoletilbud i hundekjøring.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Arbeidet med å lage en videregående linje for hundekjøring har pågått siden 2009. Skolen har gjennom eksterne midler utredet prosjektet. Rapporten ble ferdig sommeren 2012.

Forslaget om landsdekkende skoletilbud for hundekjøring har fått støtte også i Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune. 24. november i år vedtok hovedutvalget enstemmig å søke Kunnskapsdepartementet for en slik linje.

Ansatte og elever ved skolen jubler. Nå krysser de fingre for at Kunnskapsdepartementet innfrir ønsket.

Dersom skolen får et slikt tilbud vil det kunne gi åtte elevplasser på hvert trinn.

Kommunestyrerepresentant Ulf Ballo håper på at støtteerklæringen fra Tana kommune vil bidra sitt for å oppfylle drømmen.

Voksende interesse

Han mener at interessen for hundekjøring er sterkt voksende innenfor naturbasert reiseliv og som friluftsaktivitet. I den forbindelse viser han til at det blant annet i Finnmark arrangeres flere større løp hver vinter med nasjonal og internasjonal deltakelse. Og Finnmarksløpet er et av de aller største konkurranser innen hundesport.

– Også i Troms fylke og fjellregionen i Sør-Norge står hundesporten sterkt, mener Ballo.

Han viser til at flere hoteller, cruiserederier og destinasjonsselskap har mange lokale bedrifter som satser på ta tilby hundespannturer til turister.

– Helseforebyggende

Noen hundeeiere gir tilbud også til barnehagebarn og skoleelever.

– Ulike tilbud til unge og eldre personer med spesielle behov har dermed gjort at hundekjøring også har betydning i det forebyggende helsearbeid, heter det blant annet i støtteerkløringsforslaget fra Ballo.

Tana videregående skole har i mange år allerede brukt hund og hundekjøring som en del av undervisningen. Men det finnes ingen fagutdanningstilbud på videregående skolenivå innen hundekjøring i Norge i dag.

Kommunestyret har vedtatt å føre opp forslaget som ekstrasak i dagens møte.